Nieuws

Aardgasloos Nijmegen stap dichterbij

Het zal niemand ontgaan zijn: Nederlandse en dus ook Nijmeegse woningen gaan van het gas af. Het is een immense opgave, maar een die hard nodig is om klimaatverandering tegen te gaan en de Groningse aardbevingen te stoppen. Met het aanbieden van de warmtevisie 2018 heeft het college van B&W een volgende stap gezet.

Lees verder

Nijmeegse wijken moeten gemengd en leefbaar zijn

GroenLinks staat voor een ongedeelde stad en gemengde wijken, waar bewoners met verschillende levensstijlen en andere inkomens elkaar ontmoeten en prettig samenleven. In het coalitieakkoord met D66 en SP hebben we afgesproken ons hier hard voor te gaan maken deze coalitieperiode. Recente berichtgeving in de Gelderlander lijkt er echter op te wijzen dat er op een aantal plekken in Nijmegen nog winst te behalen valt. 

Daarom stelde Cherelle de Leeuw, samen met Remy Maessen (D66) en Matthias van Hunnik (SP) vragen aan het college.

Lees verder

Gereguleerde hennepteelt: ja! Maar wel onder realistische voorwaarden.

Als GroenLinks zijn we altijd groot voorstander geweest van legale wietteelt. We juichen stappen naar een experiment met het reguleren wietteelt dan ook van harte toe. De kwaliteit van softdrugs wordt controleerbaar en het helpt om criminaliteit te bestrijden en onveilige situaties met illegale kwekerijen tegen te gaan.

In een brief aan de gemeenteraad beschrijven Nijmeegse coffeeshophouders hun ernstige zorgen over de uitvoerbaarheid van het geplande experiment.

Lees verder

Refugees Welcome

Nijmegen heeft zich van haar beste kant laten zien toen drie jaar geleden zo'n 3000 vluchtelingen in Heumensoord tijdelijk onderdak kregen. Niet alleen door het faciliteren van de opvang, maar vooral ook door het gastvrij en warm onthalen van deze mensen die talloze ontberingen hebben moeten doorstaan. 

Lees verder

Te hoge kamerhuur in Nijmegen

Studeren is al duur genoeg. Als je dan ook nog méér moet betalen voor je kamer dan het wettelijk maximum, wordt het helemaal onbetaalbaar. In Nijmegen betaalt een student maandelijks gemiddeld €87,23 euro meer huur dan maximaal is toegestaan, volgens een rapport van de LSVB. Dit is ruim duizend euro per jaar! Dit is een probleem dat aandacht én een oplossing verdient.

Lees verder

Meer tappunten in de openbare ruimte

Een gezond mens overleeft wel 40 dagen zonder eten, maar 3 dagen zonder drinken en het doek valt. Het is een wat extreem voorbeeld, maar water drinken is wel enorm goed voor de gezondheid. In Nijmegen komt geweldig drinkwater uit de kraan en geen drank is zo duurzaam als kraanwater. Ook bespaart het veel verpakkingsmateriaal. Daarom wil GroenLinks meer tappunten, ook buiten het centrum.

Lees verder