Nieuws

Statement GroenLinks Arnhem-Nijmegen over conceptbod RES

De GroenLinks fracties in de regio Arnhem-Nijmegen zijn blij met het concept-bod voor de Regionale Energiestrategie: met de nagestreefde 1,68 TWh levert de regio Arnhem-Nijmegen voldoende bij aan het landelijke doel van 35 TWh. Ook zet het concept-bod in op het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Om de duurzaamheidsambitie van 55% CO2-besparing in 2030 te bereiken is meer nodig en GroenLinks is blij dat deze ambities in beeld komen in de volgende versies van de RES. Wel ziet GroenLinks een aantal belangrijke verbeter- en aandachtspunten, met name voor de verhouding tussen wind en zon en het lokaal eigenaarschap van energie-initiatieven.

Lees verder

Een kijkje in de keuken bij GroenLinks Nijmegen

Heb je altijd al willen weten hoe het er nou echt aan toe gaat in de politiek en onze afdeling van GroenLinks? Dat komt mooi uit! In september starten we met een introductieprogramma om je wegwijs te maken in de afdeling en kennis te laten maken met het werk van onze fractie. Op vier donderdagavonden krijg je een eerste kijkje in de keuken.

Lees verder

Vragen over culturele evenementen

Vorige week woensdag maakte het kabinet bekend dat evenementen weer mogen vanaf 1 juli, en dat er geen maximum meer berust op de hoeveelheid mensen in ruimtes. Hoewel het fijn is dat culturele instellingen weer open kunnen, blijven de beperkingen als gevolg van de anderhalvemeterregel het ongelofelijk ingewikkeld maken voor culturele instellingen om uit de kosten te komen bij het programmeren van voorstellingen. Daar komt bij dat zij de afgelopen maanden al een enorme klap te verduren hebben gekregen. En het is onzeker hoe lang het nog gaat duren voordat culturele instellingen weer een volle zaal kunnen verwachten, zonder anderhalvemeterbeperkingen. Wat GroenLinks, D66, SP, PvdA, CDA, PvdD en 50PLUS betreft gaat het college inzetten op zoveel mogelijk in de buitenlucht faciliteren van culturele programmering en evenementen, bijvoorbeeld bij het Openluchttheater Goffert, of in de horeca.

Lees verder

Nijmegen wil minimumloon van 14 euro

Nijmegen wil dat het minimumloon wordt verhoogd naar 14 euro per uur. Woensdag 24 juni nam de gemeenteraad van Nijmegen de motie ‘Nijmegen Voor 14’ aan die GroenLinks samen met SP, PvdA, 50Plus en DNF indiende. Daarmee sluit de gemeenteraad van Nijmegen zich aan bij de landelijke beweging #Voor14. De motie bestaat uit een oproep aan de landelijke politiek om zich hier voor in te zetten én een oproep aan het college om in Nijmegen het goede voorbeeld te geven.

Lees verder

Grote toename fietsparkeerplekken in centrum Nijmegen

“Fors meer fietsenstallingen in centrum Nijmegen” kopte de Gelderlander op 13 juni 2020. In de komende jaren komen er in het centrum van Nijmegen bijna 4100 fietsparkeerplaatsen bij. Dat brengt het totaal van fietsparkeerplekken in en rond het centrum op 21.000.

Lees verder

Pagina's