Vorig jaar vroeg APN om een verruiming voor de uitstoot van benzeen. Dat ging uiteindelijk niet door. Deze zomer bleek dat emissienormen grof werden overschreden. Hoe zit dat?

Hier lopen twee belangrijke discussies door elkaar heen, over ‘benzeen’ en over ‘PAKs’.

1. Benzeen:
APN vroeg eind 2019 om een tijdelijke verruiming voor de emissienormen voor benzeen, omdat de sector ...

Waarom zou een gemeente een tijdelijke verhoging van benzeen overwegen?

Benzeen is een ‘zeer zorgwekkende stof’, dat betekent dat er geen veilige concentratie voor is, en dat er altijd moet worden gestreefd naar het verlagen van de uitstoot. Benzeen komt onder meer in hoge concentraties vrij ...

Was GroenLinks voorstander van dit maatwerkvoorschrift voor benzeen?

Eind 2020 ontstond er veel gedoe over het maatwerkvoorschrift voor de tijdelijke verhoging van benzeen. Dat was een merkwaardige timing, want ...

Welke vervolgstappen nam GroenLinks na het antwoord op de vragen over de tijdelijke verhoging?

Na het ontvangen van de antwoorden van het college zijn we navraag gaan doen bij onafhankelijke milieu- en gezondheidsexperts. Zij leken de beoordeling van de ODRN goed te kunnen volgen: er was geen aanleiding om te twijfelen ...

“ Er is al te lang te vaak geuroverlast bij bewoners rond het industriegebied in West. Alleen daarom al moet er nodig iets veranderen. ”

Joep Bos-Coenraad raadslid

Waarom zijn er de afgelopen jaren niet vaker metingen uitgevoerd naar PAK’s?

Dat is een hele terechte vraag, en dat betreuren we ook heel erg. Onderdeel van het luchtmeetplan was een inventarisatie van de uitstoot ...

Waarom wordt de APN niet gesloten?

Om te beginnen: GroenLinks wil al jaren dat de vervuilende industrie rond de kanaalhavens verschoont of vertrekt. Fabrieken die niet schoon kunnen produceren ...

Als de industrie weg is, hebben we dan schone lucht?

Het effect van de industrie op de luchtkwaliteit, ook in Nijmegen West, is relatief beperkt. Het grootste effect op onze gezondheid ...

Is de ODRN er voor de omgeving, of voor de industrie?

Deze vraag is actueel geworden nadat de media ophef creëerden over communicatie die was verkregen via een WOB-verzoek. Het staat wat ons betreft niet ter discussie dat de ODRN er is ...

Wil GroenLinks alle industrie rond de kanaalhavens weg hebben?

Dit werd laatst onterecht gesuggereerd door bedrijven die nu op het industrieterrein zitten. GroenLinks is groot voorstander van gezonde ...

Hoe gaan we nu verder?

Het college laat momenteel een rapport opstellen over de industrie rond de Nijmeegse kanaalhavens. Daarin zou duidelijk moeten staan ...

Meer informatie over de politieke geschiedenis rond de APN is te vinden in ons dossier hierover.