Er is veel discussie over de energietransitie, maar iedereen is het erover eens dat zon op dak de meest logische manier is om stroom duurzaam op te wekken. Het heeft weinig tot geen impact op de omgeving, ook niet op biodiversiteit, en leidt niet tot klachten van omwonenden. Toch liggen daken nu niet vol. Sterker nog: zelfs nieuwbouw wordt niet standaard voorzien van een maximale hoeveelheid zonnepanelen. Dat heeft voornamelijk te maken met landelijke regelgeving. Met dit voorstel geven we zon op dak een flinke impuls.

Doordat regelgeving zo uiteen loopt voor verschillende partijen is er voor al die verschillende vormen een plan bedacht. Met deze  waaier aan maatregelen hopen we een grote impuls te geven aan zonne-energie op daken in Nijmegen. Het is een impuls, maar zeker niet de laatste.

Gemeentedaken

De gemeente heeft honderden panden, die nog lang niet allemaal voorzien zijn van zonnepanelen. In het voorstel vragen we om hier snel geld voor vrij te maken en, mocht dat niet haalbaar zijn, de daken beschikbaar te stellen voor andere partijen. Naar aanleiding van ons voorstel heeft het college voor de komende jaren 4,4 miljoen euro vrijgemaakt in de begroting. Een hoognodige stap!

Bedrijfsdaken

Naar aanleiding van een motie van GroenLinks zijn eigenaren van de grootste bedrijfsdaken vorig jaar uitgenodigd bij de burgemeester. Deze eigenaren ontvingen een hapklaar aanbod voor zonnepanelen op hun daken. Daar is enthousiast op gereageerd, wat geresulteerd heeft in subsidie aanvragen voor 20.000 zonnepanelen. We stellen voor om deze bijeenkomsten structureel te organiseren. Daarnaast stellen we voor om wetgeving die bedrijven verplicht om meer panelen te plaatsen goed te onderzoeken en waar het kan in te zetten.

Nieuwbouwprojecten

Het is van de zotte dat er momenteel nog huizen gebouwd worden waar nauwelijks zonnepanelen op gelegd zijn. Helaas kunnen we, wegens landelijke regels, projectontwikkelaars daar nog niet toe dwingen. In het voorstel beschrijven we hoe we wél druk kunnen uitoefenen en geven we het college een concrete opdracht mee. Daarmee zorgen we ervoor in dat ontwikkelaars veel verder gaan dan het plaatsen van de wettelijk gezien minimale hoeveelheid panelen.

Daken van particuliere woningbezitters

Particulieren die geen panelen op het dak leggen zijn een dief van hun eigen portemonnee, zelfs als ze geen eigen financiële middelen hebben. Particulieren kunnen namelijk een ongelooflijk gunstige gemeentelijke lening afsluiten en kunnen die lening behoorlijk snel aflossen doordat de energierekening flink daalt. Daarna hebben ze nog jarenlang profijt van die lage energierekening. Het is zonde dat nog niet alle inwoners van de stad daar gebruik van maken. Daarom zetten we in op een grote, structurele campagne voor deze lening.

Daken van woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties zijn over het algemeen al best goed bezig. Er is echter één groep die nog teveel buiten de boot valt: huurders waarvan de woning in de komende jaren nog niet gerenoveerd wordt. Daar zijn echter wel mogelijkheden voor, die elders in het land al worden ingezet. Wij vragen het college om met woningbouwcorporaties in gesprek te gaan en zo elke huurder de kans te bieden om snel panelen op het dak te laten leggen.

Daken van particuliere verhuurders

Dit is de moeilijkste categorie. Voor particuliere verhuurders valt er immers weinig te verdienen als de energierekening betaald wordt door de huurders. We kunnen ze daarentegen wel enthousiasmeren. In het voorstel vragen we om, in lijn met het voorstel over grote bedrijfsdaken, bijeenkomsten te organiseren voor grote particuliere verhuurders. Tijdens die bijeenkomsten kunnen we hen aanspreken op de verantwoordelijkheid en helpen met het uitvoeren van de plannen.

Daken van verenigingen/instellingen

Verenigingen en instellingen willen vaak wel, maar het ontbreekt aan kennis en vrijwilligers. De gemeente kan hier meer regie nemen. In het voorstel vragen we ook hier om een bijeenkomst voor alle grote ‘clubs’, waarin we ze kunnen uitleggen hoe ze de daken vol kunnen leggen en daarbij kunnen helpen.