Veel grote problemen waar Nederland voor staat zijn natuurwetenschappelijk van aard. Denk aan klimaatverandering, stikstofproblematiek, luchtkwaliteit en warmte- en elektriciteitsmanagement. Maar ook snelle digitalisering zorgt voor nieuwe bestuurlijke problemen.

We kunnen niet afwachten tot dit soort problemen ons overvallen. We moeten ze vóór zijn. Voor de gezondheid van mens en natuur, voor onze privacy, maar ook om problemen met ondoorzichtige systemen, zoals het toeslagenschandaal, te voorkomen.

“ Stem op een veelzijdige bèta voor grondige toekomstbestendige politiek. ”

Joep Bos-Coenraad

Dan wil je iemand in de politiek die geen genoegen neemt met een management-samenvatting. Iemand die de details van de materie begrijpt. Iemand die het overziet en vooruit kijkt.

Als chemicus, voormalig zonnecelonderzoeker en zelfstandig softwareontwikkelaar, ken ik het klappen van de exacte zweep. Als sociale groene nerd houd ik Nijmegen op deze thema's bij de les.

speerpunten

 

  • duurzame energie

  • schone lucht

  • digitalisering

  • privacy

  • openbaarheid