Economie, Privacy en Open ICT

Joep is een ondernemende Nijmegenaar. Met zijn eigen bedrijf ontwikkelt hij 'serious games' om informatie op een leuke en duidelijke manier over te dragen. Zijn kijk op ondernemerschap, heldere communicatie en ICT komen in zijn raadswerk ook goed van pas. Dit brengt hij in de praktijk via zijn portefeuilles "Economie", "Burger en bestuur" en "ICT". In deze portefeuilles staan centraal: openheid, transparantie, mededinging, privacy en een veerkrachtige economie die werkt voor de mensen in plaats van andersom. Joep is een vurig pleitbezorger van open standaarden (altijd) en open source software (waar voldoende geschikt).

Natuurwetenschappen en duurzaamheid

Na het afronden van zijn studie informatica aan de HTS studeerde Joep scheikunde aan de Radboud Universiteit. Tijdens deze studie volgde hij ook veel vakken bij andere beta-studies. Na het afronden van deze studie heeft Joep een aantal jaar gewerkt als zonnecel-onderzoeker op de Radboud Universiteit. In deze rol kon hij zijn achtergrond als natuurwetenschapper combineren met zijn duurzame idealen. Deze kennis komt nu goed van pas bij zijn portefeuille "Klimaat en Energie".

Recent behaalde successen:

  • Economie en Toerisme
  • Openbare ruimte
  • Burger en Bestuur
  • ICT
  • Klimaat en Energie
  • Dierenwelzijn