Meer garanties op schone lucht in West

Een gezonde leefomgeving voor iedereen heeft GroenLinks Nijmegen de hoogste prioriteit. Daarom hebben we vragen gesteld aan het college om een nog beter beeld te krijgen van hoe de industrie langs de Energieweg effect heeft op de gezondheid van omwonenden, en wat we kunnen doen om hierover maximale transparantie te verschaffen aan alle Nijmegenaren.

In een circulaire economie hergebruiken we ook grondstoffen als asfalt. De APN aan de Energieweg heeft haar productiemethode daar de afgelopen jaren op aangepast en wil ook de komende jaren gerecycled asfalt blijven produceren.

Bij deze nieuwe productiemethode is het mogelijk dat er meer ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) vrijkomen dan voorheen. Er is daarom een tijdelijke verruiming van de uitstoot-norm voor benzeen uit de 50 meter hoge schoorsteen aangevraagd. Tijdelijk, tot uiterlijk 2022, waarin de producent in staat moet zijn geweest om het productieproces zo aan te passen dat dit niet meer nodig is. Voor ZZS moet het streven altijd zijn om de uitstoot te minimaliseren.

Op basis van modellen zou blijken dat de concentratie benzeen in de bewoonde omgeving ruim binnen de door de RIVM veilig bevonden marges blijft. Toch is dit wel een onderwerp waar de fractie van GroenLinks wil dat de gemeente Nijmegen extra zorgvuldigheid betracht. Om nog beter inzichtelijk te krijgen wat het effect op omwonenden is en wat we hiertoe aanvullend kunnen ondernemen heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld.