In het kort: wat ons betreft komen er alleen woningen op een klein deel van het stadseiland als het ook groen, open en toegankelijk blijft voor iedereen. En die woningen moeten betaalbaar zijn. Verder moeten Nijmegenaren mee kunnen praten over de plannen.

Groen en voor iedereen

Het eiland moet groen en open blijven. En liefst nog groener worden. De natuur moet de ruimte krijgen en je moet er lekker kunnen recreëren. Dus áls we er dan gaan bouwen, doen we dat heel beperkt én natuurinclusief. Als er dan beperkt woningen op het eiland komen, moeten dat wat ons betreft betaalbare woningen zijn waarvan een flink deel sociale huur.
Een kneiter-GroenLinks eiland dus! Daarover mag geen enkel misverstand bestaan.

Stad praat mee

De discussie die nu in de raad speelt, gaat over het betrekken van Nijmegenaren bij het stadseiland. Daarvan zeggen wij: Nijmegenaren gaan over hun eigen eiland. Dat betekent dat we inwoners vanaf het begin bij de besluitvorming willen betrekken.

“ Wij gaan voor een kneiter-GroenLinks stadseiland ”

Marieke Smit raadslid

Het college heeft eerder deze week echter een streep gezet door de stadspeiling waarom de raad in meerderheid – ook wij – had gevraagd. Onze wethouder Noël Vergunst geeft aan dat een peiling onuitvoerbaar is, omdat nog niet helder is waaruit je mensen kunt laten kiezen. Wat ons betreft is de stadspeiling een middel, maar geen doel op zich. Als het op andere manieren ook of zelfs beter kan, zoals het college zegt te gaan doen met een participatieproces, gaan we daarmee akkoord.

Geld geen doorslaggevende rol

Het bouwen van woningen is goed nieuws voor woningzoekenden. Ook levert het de stad geld op dat nodig is voor andere belangrijke doeleinden. Dat is voor ons als GroenLinks-fractie echter geen doorslaggevend argument. Daarin verschillen we van mening met het college. Voor ons is bouwen op het eiland geen must. Stel dat de uitkomst is dat we minder of helemaal niet gaan bouwen, dan kost dat geld. Dat is dan de consequentie en onze politieke keuze.

We hebben er alle vertrouwen in dat ons stadseiland mooi blijft én nog mooier wordt.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar onze ‘woordvoerder Stadseiland’ Marieke Smit