Er staan veel goede ideeën in het document. Er is veel aandacht voor groen, duurzaamheid en recreatie en er wordt te allen tijde rekening gehouden met het bijzondere karakter van het Nijmeegse stadseiland. De voorgenomen participatie van stadsbewoners en omwonenden klinkt ons als muziek in de oren. Dat slechts een klein gedeelte van Veur-Lent eventueel bebouwd wordt is goed, het moet immers vooral een groen gebied blijven, toegankelijk voor dier, mens en natuur. 

Toch heeft GroenLinks zeker nog een aantal wensen om de plannen beter te maken, zeker op Veur-Lent. Zo vinden we de ideeën over een iconisch groen stadseiland mooi klinken, maar missen we hele harde voorwaarden als het gaat om biodiversiteit, ecologie en duurzaam bouwen. Dat is wat ons betreft een keiharde eis. We willen dat het eiland echt een groen gebied blijft waar de natuur alle ruimte krijgt en Nijmegenaren de drukte van de stad even achter zich kunnen laten .

Als GroenLinks zijn we ook heel kritisch op bebouwing op het eiland Veur-Lent. Een hoeveelheid woningen in het hele plan is nodig, maar de hoeveelheid op het eiland en het karakter ervan verdienen nadere invulling. We willen ook dat het niet alleen een plek wordt met dure huizen, maar er moeten ook genoeg betaalbare woningen komen, met daarbij vooral bouw op de Hoge Bongerd. Ook zijn we kritisch over het voornemen een hotel of woningbouw te realiseren op de Oosterkop van het eiland. Tenslotte gaan we ook voor een zo goed als autovrij eiland, met eventuele parkeerruimte ondergronds op de Lentse Warande. De overblijfselen van Fort Knodsenburg en Kasteel Lent moeten duidelijk zichtbaar blijven. 

Samengevat: het Ambitiedocument is een goede aanzet voor een discussie over het maken van een groen iconisch eiland in de Waal. Wij zullen het college onze wensen meegeven, zodat het gebied  nog groener wordt en toegankelijk voor iedereen. We zullen de komende weken met GroenLinks-leden en met anderen in de stad in gesprek gaan om hun reactie te horen.