Waar komen huizen? En wat voor huizen dan? En hoe groen wordt het? Op het stadseiland kun je straks in elk geval recreëren, genieten van de natuur én wonen. Tenminste, als het aan het College van Burgemeester en Wethouders ligt. In het ‘ambitiedocument van de gemeente staat het allemaal uitgebreid beschreven. GroenLinks is blij met dit document, maar vindt dat het nóg groener en toegankelijker kan.

Nijmegen praat mee

De discussie die nu woedt in de stad gaat over de vraag of Nijmegenaren voldoende kunnen meepraten over de toekomst van het stadseiland. GroenLinks vindt van wel: bewoners van het gebied en andere Nijmegenaren kunnen straks allemaal meepraten met de gemeente en de ontwikkelaar om van de ideeën uit het ambitiedocument ook echte plannen te maken.

De gemeente heeft daar een goede start mee gemaakt door bewoners van het gebied nu al om hun mening te vragen. Ook is er in 2020 door ongeveer 2000 Nijmegenaren een enquête ingevuld waarin zij hun ideeën, inspiratie en dromen voor het stadseiland hebben gedeeld. Dit is allemaal al meegenomen in het ambitiedocument.

Het voorgestelde referendum is een slecht idee

Er zijn Nijmegenaren en politieke partijen die nog niet gerust zijn op de ideeën voor het stadseiland. Er zijn verschillende petities gestart en in de gemeenteraad werd geopperd een referendum te organiseren. Op woensdag 31 maart beslist de raad of dit referendum er gaat komen. Dit referendum gaat NIET over de vraag of bouwen op het Stadseiland een goed of slecht idee is of over hoe Hoge Bongerd en Veur-Lent er in de toekomst uit zullen zien. Nijmegenaren kunnen in het referendum alleen aangeven of ze de wensen van de gemeenteraad voor het gebied een goed idee vinden. Dit is voor niemand nuttig, al helemaal niet voor de mensen die nog echt willen meedenken over de toekomst van het stadseiland.

Organiseer liever een stadspeiling

Wat GroenLinks betreft was inspraak al goed georganiseerd in de plannen van de gemeente. Maar we zien ook dat anderen daar nog zorgen over hebben. Daarom hebben we gezocht naar een manier waarop we Nijmegenaren nogmaals kunnen vragen naar hun ideeën voor het Stadseiland waarin ook de verschillende keuzes en gevolgen hiervan helder naar voren komen. Samen met andere partijen zijn we gekomen het voorstel voor een representatieve stadspeiling. Daarin leggen we verschillende opties voor, met een heldere uitleg over de gevolgen voor het gebied, het groen, het aantal woningen enz. Zo doen we recht aan de ideeën, dromen en zorgen die leven in onze stad. En we zorgen ervoor dat het stadseiland nog meer van en voor alle Nijmegenaren wordt.