Stop het kapitaliseren van klimaatverandering. 
Reclames fossiel en bio-industrie vrij!

Deze motie streeft ernaar om in de stad geen reclame voor fossiele producten en diensten en producten uit de bio-industrie meer te tonen. We vinden dat Nijmegen in de toekomst geen nieuwe contracten meer moet afsluiten met bedrijven die adverteren met vliegreizen, cruiseschipvakanties, fossiele brandstoffen, vlees en producten uit de bio-industrie. Dit soort producten leveren volgens de raad een te grote bijdrage aan het uitstoten van broeikasgassen. De bedrijven die daar achter zitten, trekken zich weinig aan van de ondergang van onze planeet. Dat moet verleden tijd zijn.

Met reclamemakers die in Nijmegen op dit moment al posters hebben hangen, zou de gemeente het gesprek aan moeten gaan. De bedoeling is dat met hen dan ‘op basis van vrijwilligheid’ afspraken gemaakt worden over het terugdringen van dit soort reclames. ‘Zo nodig door het actualiseren van de bestaande overeenkomsten.’

Stagemakelaars voor een eerlijke arbeidsmarkt

De motie voor stagemakelaars is unaniem aangenomen! Veel mbo-studenten ervaren moeite om een geschikte stageplek te vinden. Dit komt doordat ze vaak niet over het juiste netwerk en de juiste vaardigheden beschikken om een stageplek te vinden. Wat GroenLinks betreft is dit onaanvaardbaar en heeft iedere student recht op een stageplek voor eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. De Stagemakelaars ondersteunen studenten die geen stageplek kunnen vinden bij hun zoektocht naar een stage. Veel mbo-studenten die moeite hebben met solliciteren, komen zo aan de nodige werkervaring. De Stagemakelaar dicht de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven rond de stages.

“De Stagemakelaar zorgt ervoor dat óók studenten die niet over het juiste netwerk beschikken en/ of extra ondersteuning nodig hebben stage kunnen lopen,” legt raadslid Abdulahi Hussen uit.

Heb je vragen over de Stagemakelaars? Neem dan contact op met Abdulahi Hussen (a.hussen@groenlinksnijmegen.nl)

Wonen is een recht. Kraak de leegstand

Met deze motie pakken we leegstand aan. Wonen is een recht, leegstand is onacceptabel. Zeker in tijden van grote woningnood! We moeten alle middelen inzetten om leegstand tegen te gaan, bijvoorbeeld een leegstandsboete.

Daarnaast zijn we tegen het handhaven van het kraakverbod. Met onze motie willen we ook dat de gemeente het gesprek tussen krakers en eigenaar faciliteert met als doel om al dan niet tijdelijke bewoning of opvang van kwetsbare doelgroepen mogelijk te maken. Dit deel van de motie strandde op 19 stemmen voor (GL, PvdA, SP en PvdD) en 19 tegen, hierover wordt tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw gestemd.