Sociale broedplaatsen

Een solidaire stad

Omdat GroenLinks gelooft in de kracht van mensen moeten veel meer mogelijkheden benut worden om mensen in hun eigen omgeving te laten bepalen welke voorzieningen en ondersteuning nodig is.

GroenLinks streeft ernaar dat in elke wijk een ‘sociale broedplaats’ komt, fysiek maar zeker ook virtueel, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om ideeën uit te werken en projecten gezamenlijk op te pakken. Een goed voorbeeld is de Wijkfabriek in Oud-West waar Hobbywerkplaats, zzp’ers en zorgaanbieder elkaar gevonden hebben in het zelf draaien van een wijkcentrum, waarin tal van activiteiten plaats vinden.