Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Wethouder Harriët Tiemens bij opening warmtenet
Afval

Afval

Afval beschouwen we als herbruikbare grondstof en daarom zijn we daar zuinig op.

Lees meer
meedoen zonder schulden.jpg

Armoedebestrijding

GroenLinks zet zich actief in om armoede te voorkomen. Wij kiezen voor een ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een laag inkomen volwaardig...

Lees meer
vluchtelingenkinderen
Vluchtelingen

Asielzoekers en vluchtelingen

GroenLinks is er trots op hoe Nijmegen de 3000 vluchtelingen op Heumensoord heeft opgevangen. En wil zich blijven inzetten voor vluchtelingen en...

Lees meer
paardenbloem op stoep
Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen

De gemeente Nijmegen werkt al jarenlang met duurzame bestrijding van onkruid (stoom/warm water). Bestrijdingsmiddelen blijken niet nodig.

Lees meer
GV_30092909290900004.jpg
Wonen

Betaalbaar wonen

Voor iedereen in Nijmegen moet er een betaalbare woning beschikbaar zijn. De komende jaren wordt er in onze stad weer volop gebouwd, GroenLinks zet daarbij...

Lees meer
interieur bibliotheek Mariënburg
Bibliotheek

Bibliotheken

In iedere wijk is de biebfunctie aanwezig, bij voorkeur op scholen of in wijkcentra. We houden vijf bibliotheekvestigingen open.

Lees meer
grote markt nijmegen

Binnenstad

De binnenstad is een belangrijke plek om uit te gaan, te recreëren en te winkelen. Er werken en wonen bovendien veel mensen. Met al die groepen moet...

Lees meer
kippen

Bio-industrie

GroenLinks is tegenstander van bio-industrie.

Lees meer
detail stadhuis nijmegen

Burgerparticipatie

GroenLinks heeft vertrouwen in burgers. We vinden het van groot belang dat Nijmegenaren - in een zo vroeg mogelijk stadium – betrokken worden bij grote en...

Lees meer
bewakingscamera

Cameratoezicht

Beleid dat ernstig inbreuk maakt op de privacy van inwoners wordt na een vooraf vastgestelde periode geëvalueerd, en indien mogelijk weer afgeschaft.

Lees meer

Cameratoezicht bijstandsfraude

Vergaande middelen die een inbreuk doen op het privéleven van burgers, zoals 24-uurs-cameraobservatie bij vermoeden van bijstandsfraude, vinden wij geen...

Lees meer
jointje

Coffeeshops

GroenLinks wil straathandel voorkomen en het gebruik van soft- en harddrugs uit elkaar houden.

Lees meer