Panden die illegaal verkamerd zijn, worden opgespoord. Eigenaren moeten tegen een hoog tarief alsnog de benodigde vergunningen aanvragen. We willen extra geld uittrekken om woonoverlast gericht aan te pakken. In de wijken moet iedereen prettig kunnen wonen.
Op initiatief van GroenLinks worden alle nieuwbouwwoningen gasloos gebouwd. In nieuwe wijken moet ruimte zijn voor Nijmegenaren met verschillende achtergronden in inkomens. GroenLinks staat voor een ongedeelde stad.