Huishoudens met lage inkomens kunnen gebruik maken van een stadspas waarmee ze gebruik kunnen maken van sport, cultuur, en Openbaar Vervoer. Kinderen uit deze gezinnen worden op deze manier in staat gesteld om te sporten, de bioscoop te bezoeken of lid te worden van een muziekvereniging.

Daarnaast wil GroenLinks persoonlijke ondersteuning van werkzoekenden en meer mogelijkheden tot om- en bijscholing voor kansrijke beroepen. Uitgaan van vertrouwen, optimisme en positieve stimulering is hoe wij met elkaar willen omgaan. Er komt een intensief programma voor preventie van schulden en gedragsverandering, bijvoorbeeld in de vorm van een schuldenfonds.