Bio-industrie

Een duurzame stad

GroenLinks is tegenstander van bio-industrie.

Op het terrein van Bergerden, waar de gemeente Nijmegen aandeelhouder is, mogen dan ook geen varkensflats of andere vormen van intensieve veehouderij worden gevestigd.