Vlugschrift 64: De politieke avond van 22 juni 2011: sport, spel en recreatie

Helpende hand voor Waalhalla
Het sympathieke skate-initiatief Waalhalla verkeert sinds enkele weken in hoge financiële nood. Oorzaak hiervan is het feit dat onlangs abrupt een einde is gemaakt aan de gedoogconstructie waardoor de gemeente oogluikend toestond dat Waalhalla regelmatig goedbezochte feesten organiseerde. En juist door de inkomsten van de deze party´s kon Waalhalla haar nauwelijks gesubsidieerde hoofd boven water houden.

 

Ondanks een toezegging van onze wethouder Bert Frings, twee weken geleden, dat het college er nog voor het zomerreces alles aan zal doen om een vergunning rond te krijgen die Waalhalla weer mogelijkheden tot feesten zou geven, was Waalhalla er toch nog niet helemaal gerust op. Via de SP werd daarom een ingang gezocht en gevonden om de nood van Waalhalla op deze avond nog eens expliciet op de agenda van de raad te zetten.

Waalhalla en tientallen van haar trouwe bezoekers presenteerden zich deze avond in het stadhuis op een positieve en innemende manier.

Wethouder Hannie Kunst, die haar zieke collega Bert Frings verving, sprak haar waardering uit voor het brede palet aan waardevolle activiteiten van Waalhalla, dat volgens haar moeilijk in een hokje te stoppen is – en daardoor nog wel eens tussen verschillende beleidsterreinen dreigt te vallen. De wethouder bood Waalhalla een pakket aan maatregelen dat er mocht zijn: een soepele opstelling rondom de vergunningen, teruggave van betaalde OZB-lasten en een overbruggingssubsidie van zo`n €25.000, zodat Waalhalla het uit kan zingen totdat per september een definitieve gedoogvergunningsregeling (tot zomer 2013) is getroffen.

Ons raadslid Faysal Zouay stelde aanvullend nog voor om te bekijken of de huurprijs van het (sloop)pand van Waalhalla wellicht een stuk omlaag kan.

Ook van vrijwel alle andere fracties kwam niets dan lof, hulde en medewerking aan de redding van Waalhalla.

De door de SP ingediende motie voegde niets toe aan de toezeggingen van het college om een oplossing te bieden en haalde het daarom niet. Helaas werd dit door sommigen op de publieke tribune verkeerd opgevat. Een katerige afloop van een debat waarin de helpende hand juist zo nadrukkelijk was uitgestoken naar deze toffe skate-toko.

Ruim baan voor jeu de boules?

Gewoon Nijmegen en VSP kwamen met moties en amandementen die tot doel hadden de jeu de boules-mogelijkheden binnen de stad voor ouderen te verbeteren én uit te breiden. De VSP riep daarbij ook nog op tot regelmatig onderhoud van de bestaande banen – iets dat in praktijk allang gebeurt, aldus wethouder Turgay Tankir.

Ons raadslid Ilknur Aksakal gaf aan het toe te juichen dat deze banen een goede beweegmogelijkheid bieden aan ouderen, maar waarschuwde wel dat dit soort ouderenvoorzieningen niet ten koste mogen gaan van kinderspeelplaatsen. De wethouder sloot hierop aan door klip en klaar te verklaren dat het college primair voorrang geeft aan speelplekken voor kinderen.

Geen volksinitiatief Heumensoord

Er is al veel te doen geweest rondom Heumensoord, het bos dat op de nominatie staat om aan waterbedrijf Vitens te worden verkocht – met Natuurmonumenten als tussenstation. Daarbij is ingebouwd dat er een verstandige bosbeheervisie komt, en ook blijft de recreatieve functie voor het publiek geheel overeind.

Desondanks organiseerde de SP een volksinitiatief dat moet leiden tot een referendum over de vraag of het bos wel aan Vitens verkocht mag worden. Want de SP vertrouwt er niet op dat de recreatieve functie voor het publiek blijft bestaan.

Volgens de SP moet het door haar achterban gewenste referendum plaatsvinden op een dag dat er ook andere verkiezingen plaatsvinden. Alleen dat garandeert volgens woordvoerder Hans van Hooft jr. een voldoende stem-opkomst. Dit kan echter nog jaren duren en tot die tijd komt er geen geld vrij voor het verbeteren van de groenvoorzieningen in de meest versteende wijken.

Het volksinitiatief van de SP haalde het niet en iedereen kan gerust zijn over de natuur- en recreatiefunctie van Heumensoord.