Veel twijfels over haalbaarheid oorlogsmuseum en nog geen goede oplossing voor culturele ondernemers Vasimgebouw.

GroenLinks steunt referendum

Het college wil het Vasimgebouw, dat nu gebruikt wordt door 40 culturele ondernemers, voor 1 euro overdoen aan een externe stichting om hier een oorlogsmuseum te vestigen. Het college geeft de initiatiefnemers hierboven nog een bruidsschat mee van 1,7 miljoen euro om hun plannen te realiseren. Desondanks is er nog steeds 8 miljoen euro tekort. Daarnaast moet er jaarlijks nog veel geld gevonden worden om de exploitatie sluitend te krijgen.
Noël Vergunst: “Een dergelijk museum zou natuurlijk een unieke kans zijn voor Nijmegen, maar voordat de gemeente medewerking verleent moet er wel een sluitende begroting liggen en duidelijk zijn dat de risico’s niet bij de gemeente liggen. We moeten voorkomen dat de gemeente bovenop de miljoeneninvesteringen ook jaarlijks moet bijbetalen om de tekorten te dekken.”

GroenLinks vindt verder dat er een goede (betaalbare en permanente) oplossing moet komen voor de culturele ondernemers die al tien jaar gebruik maken van het Vasimgebouw.

Inmiddels zijn er voldoende handtekeningen opgehaald om een referendum te organiseren over het oorlogsmuseum. GroenLinks ondersteunt dit burgerinitiatief zodat de Nijmeegse burger zich kan uitspreken over dit project.

Op 18 december neemt de raad een besluit over de toekomst van het Vasimgebouw en of er een referendum gehouden wordt.