Daarmee vragen de lokale lijsttrekkers in navolging van hun partijleider Jesse Klaver om duidelijkheid, nadat Rutte donderdagmiddag nog vage antwoorden gaf op de vraag of Nederland Oekraïense vluchtelingen op gaat vangen. Wat de GroenLinks-leiders betreft moet Nederland alles binnen zijn macht doen om Oekraïeners snel en fatsoenlijk op te vangen. Daarbij zijn ze bereid zelf het voortouw te nemen.

Quirijn Lokker: Duizenden Oekraïeners moeten hun huis ontvluchten voor iets verschrikkelijks: een oorlog in hun thuisland. Als Nederland kunnen en moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en er voor hen zijn. We zijn lokaal prima in staat om Oekraïense vluchtelingen op te vangen: of we het ook daadwerkelijk gaan doen is een politieke keuze.”

Daarom roepen de lijsttrekkers hun eigen gemeenten nu al op om voorbereidingen te treffen om de vluchtelingen op te vangen. Zo kunnen steden al op zoek gaan naar locaties en kunnen zij hun bewoners de mogelijkheid bieden om allemaal op hun eigen manier bij te dragen. “Dit is niet alleen een Oekraïens probleem, maar iets van ons allemaal. Wij zien een gigantische betrokkenheid in de samenleving en een behoefte om te helpen. Het draagvlak is er: nu moeten mensen nog de ruimte krijgen.”

Daarom moeten stadsbesturen stevige druk zetten op het kabinet om snel actie te ondernemen. Zo willen de GroenLinks-lijsttrekkers voorkomen dat er net als in voorgaande crises te lang wordt gewacht en Nederland zich weer onnodig door de realiteit laat overvallen. “We weten wat er speelt. We weten wat we kunnen doen. Laten we voorkomen dat we dezelfde fouten maken als in het verleden en nu tot actie overgaan.”

Naast ruimhartige opvang, riep GroenLinks landelijk eerder vandaag op tot het bevriezen van de tegoeden van Russische oligarchen, het opdoeken van Russische brievenbusfirma’s en het ontbinden van contracten met Gazprom.

Download hieronder de vragen die Quirijn Lokker heeft gesteld aan het college van B&W over het contract met Gazprom en de opvang van vluchtelingen.