Nijmegen moet zich hardmaken voor werkgelegenheid medische industrie

MSD (voorheen Organon) heeft bekend gemaakt dat het de onderzoeksactiviteiten in Oss gaat sluiten. Daarbij komen meer dan tweeduizend mensen op straat te staan. Het gaat hier voor een groot deel om hoogopgeleide onderzoekers van wie naar alle waarschijnlijkheid velen in Nijmegen wonen of gestudeerd hebben. De fractie van GroenLinks roept het Nijmeegse college op zich in te zetten om de werkgelegenheid in de medische industrie te behouden. Dat kan bijvoorbeeld door samenwerking met de
universiteit en het UMC St. Radboud.

 

De Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC St. Radboud willen onderzoekers die in dienst waren van MSD Oss ondersteunen bij het opzetten van eigen bedrijven. Zij vinden dat de opgebouwde kennis van het onderzoek naar medicijnen niet verloren mag gaan. GroenLinks Nijmegen vraagt het college van Burgemeester en Wethouders in gesprek te gaan met MSD, UMC St. Radboud en de universiteit om de kennis van het onderzoek naar medicijnen te behouden voor deze regio. Gezondheidszorg is een van de speerpunten van het economisch beleid van de gemeente. Het college dient zich daarom in te zetten om de werkgelegenheid in de medische industrie voor deze regio zoveel mogelijk te behouden.