Nijmeegse raad spreekt zich uit tegen rijksbezuiniging onderkant arbeidsmarkt

Een meerderheid van de gemeenteraad van Nijmegen, GroenLinks, Pvda, D66 en SP, heeft zich gisteren uitgesproken tegen de rijksbezuiniging van 2 miljard euro op de onderkant van de arbeidsmarkt. Hierdoor worden mensen die aan het werk geholpen moeten worden veroordeeld tot een uitkering.

De bezuiniging maakt onderdeel uit van een bestuursakkoord tussen rijk en gemeente, provincies en waterschappen. Nijmegen zal de vereniging van Nederlandse gemeenten oproepen dit akkoord te verwerpen. Deze bezuiniging betekent dat er geen geld over is om mensen aan het werk te helpen. Dus creëer je een nieuwe generatie uitkeringsafhankelijken. Dat staat zo haaks op wat we met zijn allen willen: namelijk, mensen aan het werk helpen.

Een belangrijk element in het bestuursakkoord is dat de wwb, wsw en wajong worden samengevoegd in een wet Werken naar Vermogen. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van mensen in de wwb, wsw en wajong, maar de benodigde middelen ontbreken. Gemeenten worden opgezadeld met de problemen van de onmogelijke afspraak uit het regeerakkoord dat bestaande wsw-ers hun rechten behouden, maar dat ondertussen 2 miljard wordt bezuinigd op de wwb, wsw en de wajong. Het noodfonds van 400 miljoen euro dat afgesproken is, is onvoldoende om deze klap op te vangen.

Op deze manier blijft er geen geld meer over voor de re-integratie van wwb-ers en mensen in de wajong. In het akkoord is te weinig geld om iedereen die dat nodig heeft met een tijdelijke loonaanvulling aan de slag te helpen en zitten te weinig middelen om mensen op een andere manier te prikkelen te gaan werken. GroenLinks vindt dat dit onderdeel uit het bestuursakkoord moet. Niemand komt zo aan het werk. Dit kabinet presenteert een keiharde bezuiniging van 2 miljard als participatiebeleid. De Wet werken naar vermogen helpt wajongers en wwb-ers aan een Rutte-uitkering in plaats van aan een baan.