Terecht was de verontwaardiging groot, en zoals verwacht pleitte vrijwel de hele raad voor maximale controle zodat de fabriek niet opnieuw de fout in kon gaan.

Maar dat was niet genoeg. De wettelijke normen zorgen niet voor een gezonde situatie zonder stankoverlast, en er bestaat geen ‘veilige concentratie luchtvervuiling’. De normen die worden vastgesteld in Den Haag zijn te zwak, en er wonen op deze plek veel teveel mensen in de omgeving.

GroenLinks wil al veel langer dat de vervuilende industrie aan de Oostkanaalhavens vertrekt. Het wordt tijd dat we kiezen voor industrie die past bij deze tijd. Die niet stinkt, die mensen niet ziek maakt. Maar dat kun je wel willen: zonder meerderheid in de raad kun je niet die grote stappen nemen die daar voor nodig zijn. Vorig jaar voelde een meerderheid in de raad deze noodzaak nog niet.

Gelukkig bleek gisteren het tij gekeerd! Een meerderheid in de raad ging mee met onze lang gekoesterde wens om alle industrie op die plek, die niet kan functioneren zonder negatieve invloed op het leefmilieu, te gaan weren! We riepen het college op een plan te maken waarmee er op zo’n kort mogelijke termijn, en uiterlijk in 2030, geen plek meer is voor deze industrie.

Eindelijk is er perspectief voor alle omwonenden die al veel te lang overlast ervaren!