GroenLinks wil zorgvuldig besluit nemen over de Eendracht

NEC zit in financiële problemen en de gemeente Nijmegen steekt een helpende hand toe. In de raadsvergadering van 15 september 2010 heeft de fractie van GroenLinks gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar het terugkooprecht van De Eendracht. Met deze informatie kan de raad een zorgvuldig besluit nemen.

 

Enkele jaren geleden heeft de gemeente voor twaalf miljoen euro het stadion teruggekocht van NEC dat de gemeente enkele jaren daarvoor voor 1 gulden had verkocht aan NEC. Dit betekende een flinke financiële injectie voor NEC vanuit de gemeente die terugbetaald zou worden door de huur. Helaas is het geld op en lopen de schulden van NEC verder op. Ook heeft NEC al een jaar de huur niet meer betaald.

Enkele jaren geleden is met gemeentelijke en Europese subsidie het multifunctionele complex De Eendracht gebouwd. In het coalitieakkoord is afgesproken dat NEC 2,5 miljoen euro ontvangt als ze afziet van het terugkooprecht op De Eendracht. Dit bedrag wordt terug betaald door een hogere huur aan NEC te vragen. GroenLinks wil meewerken aan het financieel gezond maken van NEC, zonder dat het de gemeenschap extra geld kost. Daarvoor is het nodig dat de gemeente harde garanties krijgt van NEC dat alles op tijd terugbetaald wordt. Helaas heeft NEC zich de afgelopen jaren meerdere malen niet aan de gemaakte afspraken gehouden. De fractie van GroenLinks vindt daarom dat we bij het besluit over de Eendracht niet dezelfde fouten moeten maken als in het verleden. Wij vragen harde garanties om te voorkomen dat gemeenschapsgeld verloren gaat. Bovendien is er op dit moment discussie of NEC het terugkooprecht heeft. De fractie van GroenLinks heeft daarom gevraagd om een onafhankelijke toets. Wij willen op deze manier een einde maken aan deze discussie. De fractie van GroenLinks heeft voldoende vertrouwen dat het college op een zorgvuldige en zakelijke manier met NEC omgaat en de belangen van de gemeente behartigt. Maar we zien het ook als onze plicht om de controlerende functie van de raad uit te oefenen. Alleen op deze manier is de raad in staat een zorgvuldig besluit te nemen over de Eendracht.

Meer informatie over het Eendracht-dossier