GroenLinks stelt paal en perk aan hoge inkomens topfunctionarissen (semi)publieke instellingen

De afgelopen jaren is er veel ophef ontstaan over de inkomens van directeuren en bestuurders van instellingen die met overheidssubsidie werken op het terrein van zorg en welzijn, cultuur en huisvesting. Geld dat bedoeld is om mensen te helpen ging voor een deel ook naar soms buitensporig hoge salarissen. In 2009 heeft de Nijmeegse gemeenteraad afgesproken dat topfunctionarissen niet meer zouden mogen verdienen dan de burgemeester. Het college heeft afgelopen jaren gewacht op nationale wetgeving die normen stelt aan de topsalarissen. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Noël Vergunst is dat niet voldoende: “Per 1 januari van dit jaar is het maximumsalaris gesteld op 230.000 euro. Het zou nog beter zijn om lokaal een norm te hanteren van het burgemeesterssalaris. Van 170.000 euro moet je toch rond kunnen komen.”

Verder bepleitte hij om ervoor te zorgen dat meer instellingen onder deze norm zouden vallen, dus ook bijvoorbeeld de Keizer Karelpodia. Vier jaar geleden was er immers juist vanwege het salaris van de toenmalige directeur van die instelling veel heisa. Vergunst: “dat moeten we zien te voorkomen”. Over acht weken komt het college met een aangescherpt voorstel terug naar de raad, zodat de gemeente echt paal en perk kan stellen aan hoge inkomens van topfunctionarissen van (semi)publieke instellingen.