GroenLinks Nijmegen in Hees

Op zaterdag 20 oktober ging een groepje GroenLinksers op pad in de Nijmeegse wijk Hees om te horen wat er speelt. "Wat gaat er goed, wat kan er beter?"

De inwoners van Hees tonen zich erg gelukkig in hun wijk. Dat uit zich ook in een hele actieve gemeenschap die elkaar kent en samen van alles onderneemt: van het opzetten van een voedselbos, een collectief van bewoners uit Hees die hun leefwijze willen verduurzamen, enthousiaste karrentrekkers die jaarlijks een prachtig bouwdorp organiseren en nog veel meer. Het is geweldig om te zien dat er zoveel initiatief wordt genomen om de wijk nog mooier en de bewoners gelukkiger te maken.

De naam Hees is afkomstig van het Oergermaanse haisjô (aldus wikipedia), dat 'jong beukenbos' of 'kreupelhout' betekent, en de omgeving kent een rijke traditie van land- en tuinbouw op de vruchtbare gronden. Pas zo’n vier eeuwen geleden werden er de eerste royale woningen gebouwd in wat later het dorpje Hees, en nog veel later de Nijmeegse wijk Hees werd. En ondanks dat Hees aan alle kanten is ingesloten door woonwijken (en aan de noordzijde de industrie rond de haven) hangt er nog steeds een prettige rustige dorpse sfeer.

Dat neemt niet weg dat er ook in Hees aandachtspunten waren. Overigens mag het gezegd worden dat deze opmerkingen vrijwel zonder uitzondering werden gerelativeerd met een ‘maar als dat alles is...’ of iets soortgelijks.

De bewoners waren over het algemeen erg blij met het groene karakter van de wijk en de steeds beter wordende fietsinfrastructuur. Wel vroegen sommige bewoners zich af of de snelfietsroute van de Kerkstraat wordt doorgetrokken via de Korte Bredestraat naar de Bredestraat en vanaf daar met wat onvermijdelijke bochtjes door naar het centrum. Ook merkten verschillende bewoners op dat de hele wijk stinkt naar iets tussen (vrij vertaald) rook en pek als de wind de verkeerde kant op staat vanuit het industriegebied. Is een overstortende Dura Vermeer (de asfaltverwerker) daarvan de oorzaak? Een bewoner maakte zich zorgen over de luchtkwaliteit als de verkeersdrukte op de S-100 in de huidige stijgende lijn de komende jaren blijft groeien. Een andere bewoner gaf aan dat ze de oude eikenbomen in haar straat prachtig vond, maar dat haar oudere moeder er moeite mee had om zich in deze tijd van het jaar naar haar toe te verplaatsen met alle gladde bladeren en eikels op het voetpad. Een andere bewoner vroeg zich af hoe het veiligheidssysteem bij calamiteiten behoort te functioneren. Ze herinnerde zich dat er zo'n 5 jaar geleden de explosie was in de elektriciteitscentrale en dat alle kinderen die dag gewoon buiten speelden. Later hoorde ze dat het advies was geweest om binnen te blijven met ramen en deuren gesloten. Een luchtalarm is er nooit afgegaan. Als dat allemaal klopt dan gaat er iets nog niet optimaal met de communicatie in dit soort situaties. Zouden er in de toekomst misschien op grote schaal SMSjes kunnen worden gestuurd naar burgers in dit soort situaties? Zoals je leest kwam er veel input om de stad verder te verbeteren.

(tekst gaat verder onder de foto)

Na onze ronde langs de huizen kregen we nog een mooie rondleiding door het Voedselbos Novio in Hees door betrokkene en Hesenaar Mieke Welschen en door Kevin van der Vliet die zijn visie op regionale voedselproductie, wat hem betreft vooral ook ín de stad, met ons deelde. Voedselbos Novio verkeert nog in een pril stadium, de interessante oogsten voor omwonenden zullen nog een tijdje op zich laten wachten, maar het begin is er. In de stad liggen er op veel plekken mooie nieuwe kansen om de voedselproductie gezonder en duurzamer te maken, en ook om burgers hier bij te betrekken.

Het was een prachtige middag, met mooi weer en betrokken mensen. Ook al gaven veel bewoners aan andere politieke voorkeuren te hebben, vrijwel iedereen wilde graag met ons nadenken over hoe het ging in de wijk, dat is super.

De komende maanden willen we meer wijken gaan bezoeken. Ben je GroenLinkser en wil je graag met ons mee op pad? Dat zouden we heel tof vinden! Meer informatie over wanneer we gaan en hoe je je kunt aanmelden vind je op onze agenda (onder Huis-Aan-Huis).