Wil de gemeente Nijmegen een gascentrale?

Het is de landelijke overheid die bepaalt waar elektriciteit moet worden  opgewekt, en die dus onder aan de streep bepaalt of en hoe er in Nijmegen energie wordt opgewekt. Door landelijke wetten en regels kunnen gemeenten hier geen voorwaarden aan stellen.

In de gemeenteraad hebben GroenLinks, en veel andere partijen, geprobeerd om binnen deze strenge regels het zo moeilijk mogelijk te maken om fossiel gas toe te staan, en als het dan toch gebeurt dan zo kort mogelijk: door het alleen toestaan van een hybride energiecentrale, die in de toekomst enkel op groene waterstof mag draaien. 

Maar, dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg. De landelijke overheid moet kiezen voor duurzame energie opwekking, zorgen voor grootschalig besparen van energie en direct stoppen met fossiele subsidies zodat we in Nijmegen een energiecentrale op duurzame bron krijgen! 

Wij steunen de oproep van XR om geen gascentrale in Nijmegen te bouwen van harte! Kom op 1 juni om 11:45 uur naar het stationsplein voor de solidariteitsdemo! 

Meer info over het GroenLinks standpunt over de gascentrale vind je hier: waalenergie | GroenLinks Nijmegen