Fietsbruggen voor de campus

GroenLinks is verheugd dat een groot aantal fietsknelpunten in Nijmegen de komende jaren wordt aangepakt. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen: "Alleen de (fiets)bereikbaarheid van de campus vormt een probleem. Daar moet echt nog een schep bovenop!" 

De fractie pleit er daarom voor om naast de ‘Beter Benutten’-maatregelen bij de Heyendaalseweg en de Kapittelweg te zoeken naar onconventionele oplossingen: bijvoorbeeld fietsbruggen.

Door het fysiek scheiden van auto- en fietsverkeer wordt de bereikbaarheid van en de doorstroom naar de campus flink vergroot en wordt de verkeersveiligheid vergroot. Oomen: "Op de campus in onze stad studeren en werken 60.000 mensen. Het is de grootste werklocatie van Gelderland. Wij willen samen met de provincie Gelderland, de onderwijsinstellingen en het Radboud UMC flink investeren in de bereikbaarheid van het gebied, juist per fiets.”

De fractie heeft in het 16puntenplan voor de fiets - dat tot stand is gekomen dankzij bewoners, fietsprofessionals en gebruikers van de campus - ook de problemen rondom de campus aangekaart. De Heyendaalseweg is met name in de spits overvol, zodat autoverkeer in lange files staat en er onveilige situaties op de kruisingen en rotondes voorkomen. Eén van de oplossingsrichtingen die de fractie opperde, was een route 'middendoor', via Galgenveld. Omdat dit niet haalbaar blijkt, pleit de fractie nu voor andere oplossingen. Hierbij valt ook te denken aan ‘Beter Benutten’-oplossingen, zoals Spitsmijden. Aanstaande woensdag wordt het investeringsplan voor de fiets besproken in de Nijmeegse raad.