DONJON TOCH BOUWEN?

In 2006 sprak een meerderheid van zestig procent van de Nijmeegse kiezers zich in een referendum uit voor herbouw van de Donjon. Hieraan waren drie randvoorwaarden verbonden: toegankelijkheid voor een breed publiek, geen financiële bijdrage van de gemeente en een authentiek ontwerp met gebruik van authentiek materiaal. GroenLinks heeft destijds vooraf en achteraf verklaard de uitslag van het referendum te respecteren.

Het lukt de initiatiefnemers echter niet het plan financieel sluitend te krijgen. De architecten geven aan dat authentiek bouwen problematisch is, omdat niet duidelijk is hoe de Donjon eruit heeft gezien en authentiek materiaal moeilijk is toe te passen. Het college heeft aan de raad gevraagd om niet strikt vast te houden aan de randvoorwaarden. GroenLinks vindt dat we de kiezers serieus moeten nemen, dus ook de uitslag van het referendum en de daarbij gestelde randvoorwaarden. Een gemeentelijke bijdrage en concessies aan authenticiteit passen daar niet bij. Enkele andere fracties hebben hier minder moeite mee. Het college gaat verder met de initiatiefnemers aan de slag om tegemoet te komen aan de wensen van de raad.