Ik durf te stellen dat we in Nijmegen in veel opzichten zorgvuldiger werken dan elders in het land. De gemeente heeft een paar jaar geleden het manifest “Open en Weerbaar Nijmegen” opgesteld met een aantal uitgangspunten die daarbij helpen. Daarmee gaan we op veel plekken verder dan de AVG, de wet uit 2018 die de privacy van mensen beschermt.

Ook als fractie in de gemeenteraad heeft GroenLinks zich de afgelopen jaren kritisch opgesteld. Zo initieerden we o.a. moties waarmee we de gemeentelijke organisatie minder afhankelijk wilden maken van machtige softwareontwikkelaars en andere tech-bedrijven, en om de openbaarheid van informatie verder te vergroten.

Veel ethische afwegingen rond informatie en digitale ontwikkelingen zijn voor raadsleden nieuw en complex. De implicaties kunnen niet altijd goed worden overzien maar kunnen groot effect hebben op het leven van mensen. Daarom stelt GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 28 april voor om een Digitale Ethische Commissie in te stellen. Een klankbord van wijze mensen die gemeente en gemeenteraad, gevraagd en ongevraagd, van advies voorziet bij relevante dossiers. Hiermee hopen we o.a. discriminatie en manipulatie te voorkomen, en bevorderen we vertrouwen, privacy en mededinging.

De commissie kan onze gemeente in de toekomst een kritische onafhankelijke spiegel voorhouden, zodat de gemeenteraad nog beter onderbouwde beslissingen kan nemen op digitaal ethische onderwerpen.