Dit zijn de problemen

Bijvoorbeeld de wooncrisis. Het enorme tekort aan betaalbare huizen, zorgt ervoor dat steeds meer mensen op straat belanden. Daarnaast is er al jaren sprake van een tekortschietende (geestelijke) gezondheidszorg. De wachtlijsten zijn veel te lang en er zijn te weinig plekken waar mensen voor een behandeling terechtkunnen. Ook is er al jaren structureel te weinig geld om mensen de zorg en ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Daarbovenop is het Nederlandse sociale systeem niet langer een vangnet waar mensen op kunnen vertrouwen maar een groot gat waar, wanneer je er eenmaal bent ingevallen, niet meer uit kan komen.

“ Dak- en thuisloze mensen zijn niet het probleem. Stop met stigmatiseren en doe wat wel werkt om deze mensen te helpen ”
Sander v/d Goes raadslid

Stop met stigmatiseren

GroenLinks vindt dat we als samenleving moeten stoppen met het stigmatiseren van dak- en thuisloze mensen. In tegenstelling tot wat de artikels doen geloven, is de groep dak- en thuisloze mensen namelijk steeds diverser. Mensen die uit scheiding komen, mensen voor wie woonruimte te duur is geworden en mensen die simpelweg pech hebben gehad verliezen steeds vaker hun thuis.

Wat wel werkt

Ervaren overlast door dak- en thuisloze mensen is een symptoom van een dieperliggend probleem. Dat los je niet op door mensen in financiële nood een boete te geven of door mensen zonder eigen plek een gebiedsverbod op te leggen. Problemen pak je volgens ons bij de kern aan, niet bij de symptomen. Dat doen we door in te zetten op preventieve maatregelen, waarbij we echt kijken naar de behoefte van de dak- en thuisloze mensen. Als GroenLinks blijven we ons inzetten voor fatsoenlijke opvang, voor toegankelijke zorg & ondersteuning en misschien wel het allerbelangrijkste: een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven ieders hoofd.