Coffeeshops buiten het centrum mogen blijven

Vorige week heeft de burgemeester, mede na aandringen van de gemeenteraad, besloten dat buitenlandse toch weer welkom zijn in de Nijmeegse coffeeshops. GroenLinks hoopt dat hiermee de ontstane problemen, zoals straathandel, weer van de baan zijn. Een meerderheid van de gemeenteraad is het daarnaast met GroenLinks eens dat coffeeshops ook buiten het centrum gevestigd mogen blijven.

Op dit moment zijn dat een coffeeshop in Altrade en twee in Bottendaal. Uiteraard moet eventuele overlast van bezoekers van coffeeshops actief tegengaan worden. Volgens de burgemeester zijn de klachten die er sporadisch zijn niet één op één te herleiden tot de coffeeshops. Nijmegen heeft officieel nog een uitsterfbeleid, met als doel dat coffeeshops buiten het centrum op termijn zouden moeten verdwijnen. Wat een meerderheid van de raad betreft leggen we nu vast dat coffeeshops verspreid over de stad gevestigd mogen worden en dus niet alleen in het centrum. Overigens gaat blijft het maximum aantal coffeeshops op 14. Er kan dus pas ergens weer een nieuwe coffeeshop gevestigd worden als er elders eentje dicht gaat.