Begroting 2013: We blijven werken aan een duurzame toekomst

Op woensdag 14 november besprak de gemeenteraad de begroting 2013-2016. Een keurige begroting, constateerde de fractie van GroenLinks. In de gemeenteraad was er echter veel gesomber. Onterecht: fractievoorzitter Noël Vergunst wees erop dat Nijmegen - ondanks alle bezuinigingen van Balkenende IV en Rutte I - bij deze begroting duurzaam en sociaal blijft. GroenLinks houdt echter zijn hart vast voor de bezuinigingen die door het onlangs afgesloten regeerakkoord op ons afkomen.

Voor de woningbouw zou dit wel eens funest kunnen zijn: de markt laat het al een tijdje afweten, de enige bouwers in de Waalsprong zijn de woningcorporaties. En juist bij hen droogt het geld nu helemaal op. "Misschien moeten we maar als stad de taak overnemen en zelf in de Waalsprong gaan bouwen," stelde Vergunst voor. Ook talloze andere maatregelen uit Den Haag zullen ervoor zorgen dat de voorzieningen in Nijmegen nog meer onder druk zullen komen, denk hierbij aan de bezuinigigen op huishoudelijke hulp, dagbesteding, re-integratie, sociale werkplaatsen en de korting op de bijstand. Bij de perspectiefnota in het voorjaar zal duidelijker zijn waar alle klappen uit Den Haag zullen vallen.Damwand WaalkadeDe damwand bij de westelijke Waalkade moet vervangen worden, omdat hij op instorten staat. Vanuit de stad kwamen veel reacties om het kunstwerk "Het Labyrinth" te behouden. Omdat het nooit de intentie is geweest om dit kunstwerk te verwijderen, diende GroenLinks een amendement in, om toch te gaan voor een sobere vervanging van de wand. Bovendien gaan we nu ook kijken naar het oostelijke deel van de Waalkade (van de Grotestraat tot de Waalbrug). Hier kan namelijk ook wel wat opgeknapt worden! Het amendement werd bijna raadsbreed aangenomen.StekkerEr was daarnaast een groot aantal moties en amendementen van oppositiepartijen die GroenLinks niet kon steunen: ofwel ze hadden geen dekking, ofwel de dekking ervoor ging rechtstreeks tegen onze eigen keuze in (het is opvallend om te zien voor hoeveel partijen duurzaamheid in tijden van bezuiniging een holle kreet blijkt te zijn). Ook een voorstel van de VVD, om de stekker uit alle subsidies te trekken, ondersteunde GroenLinks niet. Vergunst: "We hebben in onze partij niet zo'n goede ervaring met stekkers eruit trekken."