GroenLinks Nijmegen wil intimidatie, pesten, agressie, geweld en/of discriminatie voorkomen en bestrijden. De leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Maar helaas kunnen er ongewenste situaties ontstaan binnen de GroenLinks Nijmegen afdeling. De gevolgen hiervan kunnen voor iedereen verschillend zijn. Het kan bijvoorbeeld stress veroorzaken, disfunctionering, of dat iemand zich niet meer thuis voelt bij de partij. Het bespreekbaar maken van een dergelijke beklemmende situatie is daarom belangrijk. Het is dan een mogelijkheid om de hulp in te roepen van andere leden of een vertrouwenspersoon.

GroenLinks Nijmegen heeft een ‘protocol vertrouwenspersonen’ opgesteld en twee vertrouwenspersonen aangesteld: Denise Telgt en Berry Rutten. Bij deze vertrouwenspersonen kan iedereen die actief is terecht met hun vraag, probleem of klacht.

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via: vertrouwenspersoon@groenlinksnijmegen.nl. Ieder lid kan aangeven of er een voorkeur voor een vertrouwenspersoon is. Dit zal worden gerespecteerd. Wanneer geen voorkeur wordt aangegeven, zullen beide vertrouwenspersonen bespreken met elkaar wie er de meeste ruimte heeft op dat moment. Het streven is om binnenkomende mails binnen twee werkdagen te beantwoorden.