Themawerkgroep Inclusief en Divers

De themawerkgroep inclusief en divers wil werken aan de participatie van GroenLinks-leden met diverse achtergronden binnen de lokale afdeling. In eerste instantie richten wij ons op leden en in de partij geïnteresseerden met een biculturele achtergrond en op wijken waarin  GroenLinks, in stemmenaantal en lidmaatschap, verhoudingsgewijs ondervertegenwoordigd is. Wij willen graag in beeld krijgen hoe de lokale afdeling deze groepen nog beter kan bereiken. Gerelateerd aan dit hoofdthema is er absoluut inbreng mogelijk over de deelname van andere groepen in Nijmegen waaraan GroenLinks meer aandacht zou mogen besteden in haar activiteiten en ideeën.

Het is vooral ook de bedoeling dat we het een en ander gaan doen in de komende tijd. Zo is bestaat het idee om een diversiteitcafé te organiseren, activiteiten toe te spitsen op belangrijke thema´s voor Nijmegenaren met een biculturele achtergrond en het lokale partij netwerk verder uit te bouwen. Heb je zelf suggesties of heb je zelf een biculturele achtergrond? Of heb je wellicht een spontaan idee voor een thema-avond die relevant is voor deze doelgroepen? Dan nodigen we je van harte uit kennis te maken met onze themawerkgroep. Je kunt ons bereiken via onderstaand mailadres.

diversiteit@groenlinksnijmegen.nl