Zelfstandigen (ZZP'ers)

ZZP'ers

Steeds meer mensen werken als zelfstandige ondernemer. De gemeente gaat op initiatief van GroenLinks de positie van zelfstandigen verankeren in het economisch beleid.

De komende jaren zetten we ons ervoor in dat zelfstandigen worden erkend als economische factor 
die van belang is voor de stad. Zij moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. De gemeente verbetert de contacten met en informatie aan zelfstandigen door een digitaal zzp-loket in te richten.

Zelfstandigen mogen als groep inschrijven op aanbestedingen van de gemeente. De gemeente ontwikkelt een integrale visie op de sociale zekerheid van zelfstandigen, waarin elementen als de bijstandsverlening voor zelfstandigen en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen worden opgenomen.