Wietteelt

Wietteelt

Drugscriminaliteit gaan we tegen en we zorgen dat de kwaliteit van drugs controleerbaar wordt. We zijn voorstander van een lokaal experiment met legale teelt en aanvoer van cannabis op kleine schaal. Als het Rijk zo’n experiment opstart, zet Nijmegen zich in om hieraan deel te nemen.

GroenLinks wil straathandel voorkomen  en het gebruik van soft- en harddrugs uit elkaar houden. Om overlast van wijkdealers aan te pakken zijn we voor een redelijke spreiding van de coffeeshops over de verschillende stadsdelen. Ook zijn we tegen de legitimatieplicht bij coffeeshops om te laten zien dat je Nederlander bent.