Veiligheid

De beste oplossing om de stad veilig te houden is evenwicht tussen preventie en stevig aanpakken.

Zo wordt in Nijmegen al een aantal jaren gewerkt met het veiligheidshuis en Veilig Wijkteams, waarin de gemeente om problemen aan te pakken samenwerkt met politie, justitie en de zorg- en welzijnsinstellingen. Daar willen we mee doorgaan.

Waar overlast door jongeren wordt ervaren (lawaai, vernielingen en geweld) helpt negeren net zo weinig als louter hard aanpakken. Het gaat er om duurzame oplossingen te vinden: met praten, ruimte bieden en grenzen stellen, afspraken maken, toezicht houden (jongerenwerkers, politie), zo nodig alternatieve activiteiten organiseren en straffen bij misdragingen. Met jongerenbuurtbemiddeling geven we daar jongeren een actieve rol in.