Tolerantie & Veiligheid

Nijmegen is een kleurrijke en bruisende stad met een open en ontspannen samenleving. Wij willen dat er in Nijmegen ruimte is voor diversiteit en ‘anders zijn’. In onze gastvrije stad krijgen nieuwe Nijmegenaren een warm welkom.

Op veel plaatsen is er actieve inzet nodig om discriminatie tegen te gaan en emancipatie te bevorderen. GroenLinks zet zich in voor de samenwerking tussen verschillende culturen en ondertekent natuurlijk het roze stembusakkoord van het COC Nijmegen. 

GroenLinks werkt aan een veilig Nijmegen door volop in te zetten op preventie. Zo willen wij een actieplan tegen fietsendiefstal en zetten we ons in voor gereguleerde wietteelt, waarmee straathandel wordt tegengegaan. Door een goed functionerend Veiligheidshuis wordt er stevig aangepakt wanneer dat nodig is. GroenLinks is terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht: we vinden de privacy van onze inwoners erg belangrijk. 
 

"Uitgaan van vertrouwen, wederkerigheid en positieve stimulering is hoe wij met elkaar willen omgaan." - April Ranshuijsen

Luister ons verkiezingsprogramma

Of lees/luister ons hele verkiezingsprogramma hier!

Sluit je aan

Samen gaan we verder met verandering en werken we aan een groen en eerlijk Nijmegen

doe mee