Wij willen scholen verduurzamen, onder andere door basisscholen te stimuleren groene schoolpleinen aan te leggen. Een goede samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit moeten ervoor zorgen dat Nijmegen een bruisende, internationale studentenstad blijft.

 Kinderen die achterblijven krijgen extra aandacht. We bestrijden laaggeletterdheid en schoolmaatschappelijk werk is behouden dankzij geld van de gemeente. Investeringen in jeugdzorgexpertise op scholen moeten ervoor zorgen dat problemen sneller gesignaleerd worden.