Jongerenoverlast

Jongerenoverlast

Waar overlast door jongeren wordt ervaren (zoals lawaai, vernielingen en geweld), helpt negeren net zo weinig als louter hard aanpakken.

Het gaat erom duurzame oplossingen te vinden: met jongeren praten, ruimte bieden en grenzen stellen, afspraken maken, toezicht houden (jongerenwerkers, politie), zo nodig alternatieve activiteiten organiseren en straffen bij misdragingen. Met jongerenbuurtbemiddeling geven we jongeren daar een actieve rol in.