De stad heeft een groen en duurzaam karakter waar honderden bewoners en ondernemers aan werken. Zo is het rivierpark met de Spiegelwaal, de waalstranden en Veur-Lent afgerond. De Waalkade wordt autovrij met een groene inrichting. GroenLinks wil doorgaan met vergroening. Er komen meer bomen en planten, omdat deze goed zijn voor de luchtkwaliteit en planten en dieren in onze stad. Vlinders en bijen hebben bijvoorbeeld profijt van meer gevelgroen en dakgroen. Hiervoor wil GroenLinks extra geld inzetten. Om dieren in de natuur ruimte te geven, worden groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar aangesloten.