28 jaar | programmabegeleider COA | woont in Hees

We hebben als maatschappij een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor de mensen en de natuur om ons heen. Maar sommige mensen kunnen dit niet alleen, zij hebben een steuntje in hun rug nodig. Kansenongelijkheid zie ik in mijn directe omgeving. In mijn werk, maar ook in mijn privéleven.

Wat is mijn doel?

Een diverse, toegankelijke stad. Voor iedereen. Waar kansengelijkheid het uitgangspunt is, ongeacht je leeftijd, gender, culturele achtergrond of opleidingsniveau. Kansengelijkheid is een thema dat veel aandacht krijgt, maar nog steeds is er veel kansenongelijkheid. Op mijn portefeuilles ga ik hiermee aan de slag deze raadsperiode.

Wat wil ik dan gaan doen de komende jaren?

Zorgen voor een inclusief en toegankelijk cultuuraanbod, cultuur verspreid over Nijmegen, ruimte om 100% jezelf te zijn in al je facetten door middel van acties op diversiteitsbeleid, erfgoed toegankelijker maken, kansengelijkheid in het onderwijs stimuleren door hiervoor plannen te maken en zorgen dat er ruimte is voor ontmoeting en cultuur in de wijkcentra. Participatie van inwoners is voor mij erg belangrijk, dus je zult me veel in gesprek zien met de inwoners en organisaties in de stad. Wil je ook een keer een gesprek? Mail me vooral.

“ Een rechtvaardige samenleving waarin diversiteit vanzelfsprekend is en waar jonge mensen de kans hebben tot ontwikkeling. ”
Louisa Tumiwa