Zwemvereniging Aqua-Novio alvast voor het lopende seizoen gered

De Nijmeegse zwem­vereniging Aqua-Novio is gered. Gemeente en clubbestuur zijn maatregelen overeengekomen waarmee het voortbestaan van de in financieel zwaar weer geraakte vereniging in ieder geval voor de korte termijn – het seizoen 2012- 2013 – is verzekerd. Een bericht uit De Gelderlander.

Vanavond moeten de ruim 800 le­den van Aqua-Novio nog instem­men met de plannen, maar dat lijkt een formaliteit. „ Aanvankelijk stond vanavond de opheffing van Aqua-Novio op de agenda van de ledenvergadering. Nu niet meer, nu kan er over de toekomst wor­den gebrainstormd. Daar ben ik heel blij mee”, zei de Nijmeegse sportwethouder Bert Frings (GroenLinks) gisteren. „Er is weer perspectief.”

Ook Aqua-Novio-voorzitter Freek van Workum toonde zich gisteren voor het eerst in lange tijd optimis­tisch. „ De recente gesprekken met de gemeente verliepen zéér ver­trouwenwekkend. We hebben an­derhalf jaar geleden al aan de bel getrokken over onze financiële si­tuatie, die vooral wordt veroor­zaakt door te hoge badhuren. Tel­kens stonden we voor een geslo­ten deur, schoof de gemeente de hete aardappel voor zich uit. Nu is er écht gepraat en geluisterd.”

Voor de korte termijn is afgespro­ken dat Aqua-Novio 5.000 euro extra subsidie krijgt, plus tege­moetkomingen in de opleidings­kosten van trainers. Verder gaat de zwemclub, die op hoog niveau ac­tief is op het gebied van wedstrijd­zwemmen, synchroonzwemmen en waterpolo, zelf het beheer van zwembad West op zich nemen op de uren dat de club het bad voor zich alleen heeft. Scheelt 3.000 eu­ro.

Voor de langere termijn gaat geke­ken worden naar onder meer de hoogte van de gemeentesubsidie, de badhuren en de achterblijven­de sponsorinkomsten. Frings: „ Een externe deskundige gaat ver­schillende scenario’s uitwerken en maakt een vergelijking met de bad­huren in andere gemeenten.”

Uit een financiële analyse die re­cent is uitgevoerd bij Aqua- Novio, is volgens de gemeente gebleken dat de club vooral in problemen is geraakt door een flinke terugval van het aantal kinderen dat zwem­les neemt. Van Workum: „Dat ligt aan demografische factoren én aan de crisis. En Nijmegen-Noord is weliswaar een kinderrijk stads­deel, maar ’ s avonds rond zessen, als er les wordt gegeven, staat de Waalbrug vaak dicht. Die mensen gaan naar Elst of Bemmel.”