Ook voor GroenLinks zijn ruimte voor groen en ontspanning op het stadseiland van groot belang. Niet voor niets staat in ons verkiezingsprogramma ‘Veur-Lent wordt een toonbeeld van duurzame allure. Circulair, energieneutraal, artistiek, natuurlijk, rust, ruimte en schoonheid staan centraal’. Gelukkig is daar meer dan genoeg plek voor in de huidige plannen voor het stadseiland. Die behouden juist het overgrote deel van de natuurwaarde, het groen en de plekken waar Nijmegenaren kunnen recreëren, terwijl er ook een aantal broodnodige woningen bijgebouwd worden. Hieronder een korte Q&A over de plannen op het stadseiland.

1. Hoeveel wordt er gebouwd op het stadseiland?

Er wordt alléén gebouwd op een deel van het stuk tussen de Lentloper en de Waalbrug. Zeker niet op het hele eiland dus (zie de paarse delen op het kaartje). Het gaat om 3,5 hectare van de 58 hectare die het eiland groot is. Op deze plek stonden vroeger al huizen en boerderijen. Deze zijn weggehaald om de dijk te verleggen. Deze bouwplannen worden ontwikkeld in combinatie met de plannen voor de “Hoge Bongerd” (het gebied aan de noordkant van de spiegelwaal tussen de spoorbrug en de bestaande wijk links van de Waalbrugafrit). Het stadseiland blijft dus zoals het is tussen de Oversteek tot net voorbij de spoorbrug.

kaartje veur lent

2. Kan ik hier straks nog wandelen en relaxen?

De ontwikkeling van de Spiegelwaal en het Stadseiland biedt de stad een prachtige en unieke plek om te sporten, te wandelen en te genieten van de ruimte. Het is een park in het hart van onze stad. Door dit gebied nu mooi af te maken kan iedereen nog meer genieten van het groen en van de ruimte.

3. Wat wordt er gebouwd?

Nijmegen kent op dit moment een groot tekort aan huizen in allerlei soorten. Van koopwoningen tot sociale huurwoningen. Er wordt hard gewerkt om dit tekort te verkleinen, in Nijmegen Noord, maar ook rond het station en in andere delen van de stad. In de plannen voor Hoge Bongerd en Veur-Lent staan 350 woningen gepland. Het grootste deel van deze woningen zullen in de Hoge Bongerd komen. Is het hele woningtekort daarmee opgelost? Nee. Maar alles bij elkaar zorgt het dat Nijmegen echt wat kan doen aan de grote vraag naar woonruimte. Daarnaast geven veel gebruikers van het stadseiland aan dat ze ook graag voorzieningen op het stadseiland zouden zien, zoals bijvoorbeeld kleinschalige horeca. Dit zal ook worden meegenomen in de plannen.

“ Door dit gebied nu mooi af te maken kan iedereen nog meer genieten van het groen en van de ruimte. ”

Marieke Smit raadslid

4. Waarom toch bouwen?

Als het maar om een klein aantal huizen gaat en het groen zo belangrijk is, waarom zouden we überhaupt bouwen op het stadseiland? Op de eerste plaats denken we dat bouwen ook kan bijdragen aan de uitstraling van het gebied. Daarnaast was de ontwikkeling van de Spiegelwaal een enorme financiële investering voor Nijmegen, met het bouwen van huizen in dit gebied kunnen we dat deels opvangen. Als we ervoor zouden kiezen om de grond onbebouwd te laten moeten we dit geld ergens anders weghalen.

GroenLinks is ervan overtuigd dat er, ook wanneer er gebouwd wordt, een prachtig groen Stadseiland blijft met voldoende ruimte voor natuur en voor mensen om te wandelen en te relaxen. En wij zijn blij om te weten dat het college en onze wethouder Noël Vergunst deze overtuiging delen. In het voorjaar volgt een gemeentelijk ambitiedocument, waarin al wat duidelijker wordt in welke richting het college denkt. We blijven de plannen natuurlijk kritisch volgen en zullen ons roeren als blijkt dat de plannen niet aansluiten bij onze groene ambities. Door een bijzondere aanpak (‘partnerselectie’) volgt er nog een uitgebreide inspraakprocedure, waarin ook u uw stem kunt laten horen. Vanzelfsprekend kunt u daarnaast ook bij ons terecht.

Mocht u nog andere vragen hebben horen we die dus graag!