GroenLinks is blij met de dieren in onze stad, en al helemaal met die mooie runderen die zo natuurlijk kunnen leven op ons Stadseiland en bijdragen aan de diversiteit. We zijn hierbij ook erg benieuwd naar de overwegingen waarom is gekozen om juist de runderen te verplaatsen.

Daarom stelden raadsleden Huub Bellemakers en Marieke Smit onderstaande vragen aan het college:

  1. Hebt u gehoord van het weghalen van bijna alle runderen op het Stadseiland?
  2. Bent u het ermee eens dat de runderen natuurlijk gedrag vertoonden en dat het een mens was die inbreuk maakte op hun leefgebied?
  3. Wilt u in overleg gaan met Rijkswaterstaat en de Stichting Taurus over het terugplaatsen van de kudde?
  4. Is het college bereid om mensen beter in te lichten over de omgangsvormen met de loslopende grote grazers?
  5. Is er beleid voor confrontaties tussen grote grazers en mensen (op het stadseiland)?