We willen daarom een zogeheten pauzeknop invoeren. Die moet voorkomen dat betalingsachterstanden zich alsmaar opstapelen.

Door de pauzeknop krijgen inwoners die in de schuldhulpverlening belanden, een tijdlang geen nieuwe incasso’s of aanmaningen van schuldeisers. Hun schulden worden dus bevroren. Pas als met een hulpverlener een betalingstraject is gevonden om van de problemen af te komen, moeten zij hun achterstallige rekeningen betalen.

Doel is dat de achterstanden niet nóg meer verergeren. Ook moet het meer rust creëren bij inwoners die diep in het rood staan. ,,Nu raken mensen in de schulden vaak het overzicht kwijt. Ze raken in de stress. Of maken uit angst bepaalde brieven niet open”, zegt raadslid Abdulahi Hussen. ,,Gevolg is dat de schulden alleen maar verder oplopen en de stress toeneemt. Dat moeten we voorkomen; niemand heeft er iets aan.”

De gemeente moet goede afspraken maken met schuldei­sers. Denk aan energiebe­drij­ven, woningcor­po­ra­ties, bedrijven in de telecom.

Zo snel mogelijk

Abdulahi Hussen stelt er schriftelijke vragen over aan het stadsbestuur, samen met Stadspartij Nijmegen, D66, VVD, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, GewoonNijmegen.nu en CDA. De partijen roepen op de pauzeknop snel in te voeren, zoals Amsterdam in 2020 al deed. Broodnodig, vinden ze: nu duurt het vaak anderhalf jaar voor een schuldhulptraject start en alle dossiers op orde zijn. Intussen stromen de aanmaningen binnen.

Op het moment staan Nijmegenaren in de schuldhulpverlening gemiddeld 53.902 euro in het rood bij in totaal elf schuldeisers. Daarmee scoort de Waalstad slechter dan het landelijk gemiddelde: dat ligt op 39.000 euro bij veertien schuldeisers.

“ Door schulden tijdelijk te bevriezen, wordt gezorgd voor meer rust en is het overzicht sneller terug. Uiteindelijk zijn achterstanden zo eerder weggewerkt. ”

Abdulahi Hussen raadslid