Vlug(ge)schrift 62: De splijtzwam TIP

Er is deze avond over verschillende onderwerpen gesproken, maar alle ogen en oren waren uiteindelijk maar op één centraal thema gericht: de TIP, waarvoor de Raad deze avond een eerste go/no go-beslispunt had bereikt.

Het al dan niet doorzetten van de plannen heeft de stad intussen tot op het bot verdeeld, en die verdeeldheid was zo groot, dat al enige weken duidelijk was dat de nadrukkelijk zwevende VVD de doorslag zou geven op dit beslismoment. De sleutelrol  van de VVD zette in de voorbije weken alle schijnwerpers op deze partij, zoals het de SGP gebeurde rondom de recente verkiezingen voor de Eerste Kamer. Maar waar het de mannenbroeders van de SGP vooral leek te overkomen dat er zoveel aandacht uitging naar hun rol, daar spinde de Nijmeegse VVD genoeglijk onder de warme stralen van de aandacht die haar ten deel viel in de aanloop naar dit debat over de TIP.

Voordat de VVD, die de spanning extra opvoerde door pas als laatste het  woord te nemen in het debat, haar standpunt dan eindelijk ontvouwde, had onze fractievoorzitter Noël Vergunst nog eens haarfijn uiteengezet waarom GroenLinks tegen de voorliggende plannen is: een verstoring voor het Goffertpark en haar gebruikers, het verdwijnen van ruim honderd bomen, een enorm probleem voor de breedtesport, onderwijsinstellingen en diverse maatschappelijke organisaties die door de plannen hun plek in de Jan Massinkhal verliest zonder daarvoor een alternatief terug te krijgen, en bovendien zeer grote zorgen over de financiële situatie van NEC, de wellicht belangrijkste pijler van de samenwerkende organisaties die de TIP zo graag van de grond willen krijgen. Kortom: “Het verkeerde plan op de verkeerde plaats“. Vergunst noemde het voorliggende plan in het debat ook nog “het duurste werkgelegenheidsproject aller tijden” en GroenLinks vroeg om een hoofdeljke stemming over het plan, zodat ieder raadslid persoonlijk kleur zou moeten bekennen.

Voordat het zo ver was, zette de VVD bij monde van Hayke Veldman uiteen dat deze partij weliswaar vond dat het college in dit dossier “stuntelig” optrad en dat er veel onduidelijkheden en financiële onzekerheden waren, maar dat men er voorlopig toch nog wel ja tegen kon zeggen. Noël Vergunst wees de VVD nog wel op haar gekende imago van streng zijn op financieel deugdelijke onderbouwing, maar ook zonder harde garanties op dit punt zagen de liberalen het plan toch voldoende zitten.Met een nipte meerderheid gaf de raad vervolgens groen licht voor verdere uitwerking van de plannen. Maar daarmee is het spel nog lang niet uitgespeeld: er komen nog meer beslismomenten aan.

NEC moet zich intussen danig achter de oren krabben over hoe de club haar rol als uithangbord voor het project overeind kan houden. Een amendement van GroenLinks, onder de alleszeggende titel `Laat NEC haar eigen broek ophouden` werd zowel door de raad alsook door het college omarmd. De gemeenteraad heeft hiermee uitgesproken dat de gemeente niet meer zal meewerken aan financiële constructies, zoals subsidies of leningen, om NEC te redden als ze in nood zitten. En ook vanaf vele andere kanten werden pittige voorwaarden gesteld aan de liquiditeit van NEC, zowel op de korte als op de lange termijn. De VVD heeft NEC tot 15 juni de tijd gegeven om met goede cijfers te komen. Anders komen de liberalen terug op hun steun.

Wij blijven ons inzetten om het groene park te behouden.

Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering.