Vlug(ge)schrift 61: alles behalve tiptop

De politieke avond van 27 april 2011 stond vooral in het teken van het Topsport- en innovatiecomplex. In de besluitronde werd verder nog gesproken over de EZ-regels in de binnenstad, de mobiliteitsvisie en de duurzaamheidsagenda. Ook werd onze nieuwe wethouder Bert Frings benoemd!

 

TIP op de wip?

Het wordt steeds spannender of, en zo ja hoe en waar het verder gaat met de ontwikkeling van het topsportcomplex.

Afgelopen woensdag bleek opnieuw dat er veel bezwaren en gevaren kleven aan het huidige plan voor het Goffertpark. Namens GroenLinks wees fractievoorzitter Noël Vergunst op tal van zorgen: het verdwijnen van groen in het park, het vergroten van verkeers- en parkeerchaos in de wijk rondom het stadion, de monumentale status van het park, en last but not least: de onzekere financiële situatie van NEC, belangrijke pijler onder en hét uithangbord van het topsportcomplex.

Noël Vergunst vroeg zich voorts ook nog af hoe het verder zou moeten als het project toch in het Goffert-park zou worden doorgezet, en een enorm succes zou blijken te zijn: hoe kun je dan nog verder gaan met uitbreiden?

Al met al ruim voldoende reden om te pleiten voor bijvoorbeeld de DSB-locatie of de Novio Tech Campus als sterk alternatief voor de bouw van een TIP. Daarbij wil GroenLinks overigens wel ruimte wil geven aan de eventuele bouw van een tweede ring op het stadion van NEC, als de kosten daarvan maar door NEC betaald worden.

Ook veel andere partijen, particulieren en belangenorganisaties wezen op het alternatief van het DSB-terrein, en veel protest was er te horen tegen de voorgenomen sloop van de Jan Massinkhal, kennelijk een onvermijdelijke consequentie van de komst van een topsportcomplex in het Goffertpark. Sloop van de Jan Massinkhal, zonder dat daar een andere voorziening voor in de plaats komt, zal leiden tot enorme problemen voor de breedtesport. Er is namelijk nu al een tekort aan velden in sporthallen, en sloop van deze sporthal (die bovendien ook nog eens vele duizenden extra bezoekers trekt met beurzen en markten) vergroot de problemen voor de breedtesport dramatisch.

Opvallend aspect dat ook veel werd aangestipt in de discussie, is dat de betrokken partners van het TIP-plan het complete financiële risico heel handig bij de gemeente hebben weten neer te leggen: wel bepalen, maar niet betalen, zo lijkt het motto van de betrokken partners.

Over twee weken wordt verder gesproken over dit heikele onderwerp, en zal het college antwoorden op de wagonlading aan vragen, klachten, zorgen en bezwaren die deze woensdag op ze af is gevuurd.

Bert Frings benoemd

Als opvolger van onze gestopte wethouder Floris Tas werd good old Bert Frings vandaag gekozen en benoemd. Zijn gekende politieke vaardigheid mocht hij direct demonstreren toen verschillende oppositiepartijen hem bij wijze van kennismaking uitdagende vragen stelden over zijn opvattingen en standpunten in zaken zoals de komende bezuinigingen en het coalitieakkoord. Bert Frings antwoordde zakelijk en vlot op de uitdagend bedoelde vragen, en had een kwinkslag paraat toen hem werd gevraagd of hij de aanstaande bezuinigingen straks aangaat met zijn hoofd of met zijn hart: "Beide, want ik ben ondeelbaar." Burgemeester De Graaf oordeelde hierop dat dit een "behoorlijk katholiek antwoord" van onze nieuwe wethouder was.

Duurzaamheidsagenda 2011-2015

Een zonnig lichtje scheen over dit typische GroenLinks-onderwerp: ons raadslid Hennie Roorda was vol lof over het voorliggende voorstel, en constateerde tevreden dat de afgelopen jaren, onder impulsen van GroenLinks, al veel bereikt is op het gebied van duurzaamheid. Zo is het energieverbruik in Nijmegen met 3% gedaald, tegen alle landelijke trends in. Natuurlijk kan het altijd nog beter: zo wachten we nog op het verlichtingsplan en kan het met de mobiliteit nog veel groener. Maar de intenties zijn goed, en als we zo doorgaan en het tempo van energiekrimp kunnen volhouden, dan is Nijmegen in 2045 een energieneutrale stad.

Stadsregionale verstedelijkingsvisie en mobiliteitsaanpak

Er lijkt opvallend veel steun in de raad te leven voor het eventueel doortrekken van de A15: helaas denken veel partijen nog altijd dat het beste antwoord op het ontstaan files bestaat uit het leggen van steeds meer asfalt - iets dat niet alleen standaard ten koste gaat van groen en natuur, maar waarvan onderzoek bovendien aantoont dat dit alleen maar leidt tot nog meer verkeer en dus ook nog meer files. Namens GroenLinks pleitte ons raadslid Pepijn Oomen om, als het dan toch écht zo ver moet komen dat de A15 wordt doorgetrokken, dan in ieder geval moet worden gekeken naar de optie om, net zoals bij de Betuwelijn gedaan is, het Pannerdensch Kanaal te ondertunnelen. Maar zijn pleidooi om al het natuurschoon te sparen vond weinig weerklank in de raad.

EZ-beleidsregels stadscentrum

Het regende deze avond amendementen, moties en misverstanden over dit onderwerp, dat als kern heeft dat veel partijen de detailhandel in het stadscentrum wat ruimere mogelijkheden gunt om haar klanten iets te bieden op het gebied van horeca - vermits ze er ook een deugdelijk toilet bij aanbieden. Achterliggende gedachte van GroenLinks om deze ontwikkeling te ondersteunen, is dat dit het bruisen van het stadscentrum ten goede komt. Ons raadslid Pepijn Boekhorst hierover: "Het gaat ons daarbij niet zozeer om liberalisering op zich, maar als regelvermindering helpt om het stadscentrum meer te laten bruisen, dan vinden we dat prima". Hij voegde er aan toe dat vermindering van de regeldruk wellicht ook van pas kan komen om de leegstand van panden in het centrum beter aan te kunnen pakken.

Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering. Aan- en afmelden kan via www.nijmegen.groenlinks.nl/ of via fractie@groenlinks.nijmegen.nl

Bekijk of beluister de politieke avond via http://nijmegen.raadsinformatie.nl