Vlug(ge)schrift 60: Let de Albert Hein in de Groenestraat ook op de kleintjes?

De politieke avond van 13 april 2011 stond in het teken van de AH op de Groenestraat en het ondernemersfonds.

Winkelgemak Groenestraat niet super?Een volgende stap is deze avond gezet in het moeilijke, al heel lang slepende proces: blijft de Albert Heijn in de Groenestraat zoals ze is, breidt ze uit of vertrekt ze naar het voormalig Smit Draad-terrein? Die laatste optie lijkt dichterbij te zijn gekomen na een debat dat werd gevoerd tegen het decor van een eivolle publieke tribune, waarop veel mensen een protest-’verkeersbord’ omhoog hielden waarop te lezen stond: STOP AH. Daarmee werd niet het eminente CDA-raadslid Albaer Hillen bedoeld, zoals PvdA-raadslid Janne Hendrix grappend suggereerde, maar de huidige vestiging van Albert Heijn in de Groenestraat.Pijnlijk duidelijk werd deze avond opnieuw, hoe enorm groot de verdeeldheid op alle fronten is: zowel binnen de politieke gelederen alsook tussen betrokken burgers lopen de meningen zeer ver uiteen. Spreken van ‘de stem van de buurt’ is hierbij werkelijk niet mogelijk. Het is dan ook een ondoenlijke opgave om een oplossing te vinden die alle betrokkenen, waartoe zeker ook de lokale winkeliers prominent behoren, tevreden stelt.Ons raadslid Pepijn Oomen gaf duidelijk aan dat wat GroenLinks betreft stappen mogen worden gezet in de richting van verplaatsing van de supermarkt naar het Smit Draadterrein. Hij voerde daarbij onder meer aan dat de huidige verkeersproblematiek in de Groenestraat niet wordt opgelost als de supermarkt daar gevestigd blijft. Uitbreiding ter plekke valt niet alleen daarom af voor GroenLinks, maar ook omdat dan het mooie groene veldje aldaar in gevaar zou kunnen komen. Tevens is het zo, aldus Pepijn Oomen, dat liefst 80% van de buurtbewoners haar supermarktinkopen doet bij andere winkels dan de AH in de Groenestraat. Dit betekent dat vele wijkbewoners onnodig de auto pakken naar andere supermarkten, wat veel extra verkeer in de stad tot gevolg heeft.Aardig lichtpuntje in de discussie, waarin menigeen de lokale middenstand kopje onder ziet gaan als de AH de Groenestraat verlaat, vormt de meermaals gehoorde suggestie dat een cluster van bio- en eko-speciaalzaken nog wel eens verrassende goede kans van slagen zou kunnen hebben op deze plek in de stad, mocht die inderdaad vrijkomen.

Ondernemersfonds 2011-2014 Ons raadslid Pepijn Boekhorst sleepte met succes een ruime meerderheid uit het vuur voor zijn motie waarin hij het college opriep om in de taskforce die zich met dit onderwerp bezig gaat houden, ook plek in te ruimen voor deskundigen en sleutelfiguren op economisch gebied. De door sommigen geuite zorg dat straks een old boys network onderling de zaakjes verdeelt in de taskforce, kon Pepijn Boekhorst makkelijk weerleggen doordat de bedoelde specialisten nu juist dit netwerk kunnen aanvullen en dat een diverse samenstelling van de taskforce makkelijker wordt.

Nijmeegse reactie op stadsregionale verstedelijkingsvisie en mobiliteitsaanpakOns raadslid Pepijn Oomen stelde zich in de raadskamer teweer tegen de snode plannen die links en rechts leven om de A15 door te trekken. Zo werd er gepleit voor een zesbaans versie van A15 en meer investeringen voor de auto. Als reden hiervoor werd aangevoerd: “je moet niet in OV investeren, want dat is het minst populaire vervoersmiddel”. Pepijn Oomen werd  weliswaar met Don Quichotte vergeleken in zijn streven om het allemaal niet zo ver te laten komen , maar het is de vraag of het Rijk hiervoor de knip zal trekken.

Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering.