Vlug(ge)schrift 59: met zegeltjes of airmiles?

De politieke avond van 30 maart 2011 kende een relatief korte besluitronde, met onder meer de verkoop van landbouwgronden in de Ooijpolder en de medische heroïneverstrekking. Vuurwerk was er eerder op de politieke avond met de bespreking van de uitgangspunten voor de herhuisvesting van de Albert Heijn aan de Groenestraat.

Supermarkt en GroenestraatTijdens de inspraakronde op deze politieke avond leverde een klein legioen van burgers en andere belanghebbenden een bijdrage aan de al vele jaren slepende discussie over het verplaatsen dan wel verdwijnen van het Albert Heijn-filiaal in de Groenestraat. Albert Heijn wil graag een grotere winkel aan haar klanten aanbieden dan de omvang van het huidige filiaal, maar dan liever op een andere plek (het voormailg Smit Draadterrein) dan nu het geval is. Veel buurtbewoners en -winkeliers echter willen graag de huidige supermarkt behouden, in samenhang met het aanbod van kleine detailzaken. Deze kleine zelfstandigen dreigen kopje onder te gaan als Albert Heijn als grote ‘trekker’ van het winkelgebiedje verloren gaat. In zijn bijdrage aan de discussie benadrukte GroenLinks-fractievolger Jos Reinhoudt dat de nu toch al uiterst moeilijke en soms gevaarlijke verkeersituatie in de Groenestraat er niet eenvoudiger op wordt als Albert Heijn op de huidige locatie zou uitbreiden – en daardoor nog meer verkeer aan zou zuigen. Ook vroeg Reinhoudt zich af wat er gebeurt met en op het stuk grond dat braak komt te liggen als AlbertHeijn uit de Groenestraat zou vertrekken (bebouwing? Of meer groen?), en wees hij er op dat Albert Heijn uiteindelijk vooral zelf haar eigen problemen uit moet zoeken.Medische heroïne-behandeling blijft intactVoorspoed wederom op dit dossier, waarvoor ons raadslid Simone Claus-Witsenhuijsen zich al zo lang ferm inzet: de voorziening blijft intact, en het geld wordt ervoor vrijgemaakt door onze wethouder Floris Tas. Thuisbegeleiding: gooi het kind niet met het badwater weg!Ons raadslid Ilknur Aksakal hield een warm pleidooi voor het behoud van ruime mogelijkheden voor thuisbegeleiding in Nijmegen. Zij gaf aan dat de behoefte aan thuisbegeleiding groeit , maar ook dat er veel successen mee worden geboekt. Bovendien, zo onderstreepte Aksakal, is thuisbegeleiding een veel goedkoper en effectiever remedie dan dure gezinscoaches. Aksakal kreeg de nodige bijval, met name vanCDA en VSP, in haar stelling dat het een utopie is om te denken dat iedere burger eenvoudig in staat is om voor ieder probleem de oplossing te vinden in het netwerk van buren, vrienden en familie. Ook onzewethouder Floris Tas viel haar hierin bij: „Zelfredzaamheid, dat lukt niet iedereen.“ Aksakal kreeg van de wethouder de toezegging dat in het derde kwartaal van dit jaar de balans met alle voors en tegens nog eens zorgvuldig wordt opgemaakt.Ramp Japan toch op de kaartOns raadslid Pepijn Oomen, die burgemeester de Graaf onlangs wees op zijn toch wel erg schrale reactie op de situatie van de met Nijmegen bevriende stad Higashimatsuyama, werd op deze avond verblijd met een uitvoerig betoon van medeleven van De Graaf met het lot van Higashimatsuyama en haar inwoners. De burgemeester, verwijzend naar de oproep van Oomen, dankte de inwoners van Nijmegen die in actie zijn gekomen voor de mensen in Japan, zoals bijvoorbeeld de jongeren van JC Staddijk met hun benefietconcert.Verkoop landbouwgronden in de Ooijpolder en Berg en DalIn deze economisch moeilijke tijden verdampt de aandacht voor duurzaamheid en groen bij veel partijen op dramatische wijze. GroenLinks ziet duurzaamheid en groen echter niet als luxe-artikel dat alleen maar interessant is in tijden van rijkdom. Duurzaamheid en groen zijn juist noodzakelijk voor de toekomst, en om dit te benadrukken verklaarde ons raadslid Hennie Roorda dat zij het betreurt dat hetprincipe groen voor groen naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Zij pleitte bovendien voor extra groen in de Nijmeegse achterstandswijken, die er momenteel wel heel erg bekaaid van afkomen als het om groen gaat.Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering. Bekijk of beluister de politieke avond via http://nijmegen.raadsinformatie.nl