Vlug(ge)schrift 54: een UFO landt in Nijmegen

De politieke avond van 17 november 2010 was weer een 'gewone', met tal van onderwerpen zoals de medische heroïnebehandeling, de opblaasbare hal van tennisvereniging Rapiditas en het realiseren van het voorzieningenhart in het Waterkwartier.

Medische heroïnebehandeling wordt mogelijkOns raadslid Simone Claus behaalde een groot succes door uit het vuur te slepen dat medische heroïnebehandeling mogelijk wordt in Nijmegen. Een knappe prestatie in deze tijden van ruwe bezuinigingen, maar ook een keuze waar iedereen beter van wordt: voor de betrokken verslaafden betekent dit een gecontroleerder en gezonder bestaan, en het scheelt de maatschappij een hoop overlast en criminaliteit.

Opblaashal voor RapiditasVoor tennisclub Rapiditas ging een lang gekoesterde wens in vervulling: een opblaasbare traininghal waardoor ook in de winter comfortabel kan worden doorgetraind. Voor raadslid Ben van Hees, die zich twee jaar lang vol vuur heeft ingezet voor deze faciliteit, was dit een beloning voor zijn volharding. De stemming was overigens erg spannend: 20 stemmen voor en 18 tegen. GroenLinks is absoluut niet gelukkig met de komst van de opblaasbare hal, die door Wethouder Kunst werd omschreven als “een UFO die neerkomt”. Ook Noël Vergunst hekelde namens GroenLinks de komst van de hal, die allesbehalve duurzaam zal zijn, het aanzien van de omgeving verpest en de natuur verstoort. Ook zijn alternatieven niet of niet serieus onderzocht, en bovendien had Noël in een gesprek met de Healthclub vastgesteld dat Rapiditas daar gewoon extra banen kan huren, iets waarvan Rapiditas beweerde dat dit niet mogelijk zou zijn.

Stadsregio Moddert doorDe afgelopen weken is het druk geweest met het bestuur van de Stadsregio dat weigerde het KAN-kaartje voor de reiziger te handhaven. GroenLinks wilde echter de door de SP ingediende motie van wantrouwen tegen voorzitter Jaap Modder niet steunen: hij is een gewiekst bestuurder die optimaal gebruik maakt van de zwakte van de stadsregioraad. Met de andere partijen in de raad spraken we af, dat we onze buren aanspreken op de wat zwakke vertegenwoordiging die zij afleveren in de stadsregioraad.

Realisatie voorzieningenhart waterkwartierIn twee moties riepen Gewoon Nijmegen de SP op tot het snel neerzetten van een sporthal in het Waterkwartier, waarvoor momenteel mooie en ambitieuze plannen voor voorzieningen worden uitgewerkt. Sympathiek klinkende voorstellen, maar zonder inzage te geven in de kosten daarvan en ook zonder een afweging van het belang van een sporthal tegen de andere wensen voor voorzieningen die verder nog op tafel liggen. Ons raadslid Pepijn Boekhorst vond dan ook dat de SP- en Gewoon Nijmegen-Sinterklaas wel wat erg vroeg in de weer was in het Waterkwartier. Hij pleitte ervoor om de wens voor een sporthal gewoon mee te nemen in de integrale afweging die begin volgend jaar aan de orde komt. Wethouder Kunst volgde Pepijn in deze redenering en de moties haalden het beide niet.

Planschade Bergweg 4In deze langlopende kwestie, die ons raadslid Pepijn Oomen betitelde als “een enorm hoofdpijndossier”, ging het om de keuze tussen een financiële vergoeding (tussen de € 800.000 en € 2,6 miljoen) of eentje in natura (= het opofferen van een klein stuk groen voor bebouwing) voor een partij die vele jaren geleden benadeeld was door de gemeente. Met pijn in het hart sloot GroenLinks zich aan bij de uiteindelijke keus om in natura af te rekenen omdat dit democratisch de meest zuivere weg is – en waarschijnlijk op de koop toe wat goedkoper uitpakt voor de stad.. Beide opties staan overigens helaas garant voor nog jaren vol processen.

Quote uit de raadszaal:Anne-Margreet van Putten van D66, door burgemeester De Graaf per abuis aangesproken als meneer Van Putten: ”Het valt mij op dat als ik geen rok aantrek, u mijn geslacht verandert”.SP-fractieleider Hans van Hooft, hierop: ”Is er een dokter in de zaal?”

Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering.Bekijk of beluister de politieke avond via http://nijmegen.raadsinformatie.nl